رژيم كم كالرى و جلوگيرى از پيرى

دانشمندان نشانه هايى يافته اند كه رژيم كم كالرى مى تواند علائم پيرى را در بدن برطرف كند. يك بررسى شش ماهه نشان داده است كه كاهش كالرى، دريافتى ميزان انسولين و درجه حرارت مركزى بدن را كاهش مى دهد. گروهى از پژوهشگران در دانشگاه لوئيزياناى آمريكا كه اين تحقيق را انجام داده اند مى گويند مطالعات بيشترى لازم است تا صحت اين يافته ها ثابت شود. بررسى هاى قبلى نشان داده است كه كاهش مقدار كالرى دريافت شده در جوندگان و ساير حيوانات باعث افزايش طول عمر مى شود. تصور بر اين است كه محدوديت كالرى دريافتى بر فرآيندهايى مانند سوخت و ساز و حساسيت به انسولين اثر مى گذارد، در همان حال كه فرد از منافع بهداشتى كاهش وزن برخوردار مى شود. در بررسى انجام شده در آ مريكا ۴۸ مرد و زن داراى اضافه وزن دو سال مورد مشاهده بودند. اين افراد سالم بودند ولى ورزش نمى كردند. عده اى از اين گروه تحت رژيم غذايى كم كالرى قرار داده شدند تا ۱۵ درصد وزن آنها كاهش يابد. در اين افراد ميزان انسولين و درجه حرارت مركزى بدن كاهش يافت. براساس مطالعات قبلى كاهش درجه حرارت بدن با افزايش طول عمر مطرح است زيرا اين امر به معناى اين است كه بدن انرژى چندانى مصرف نمى كند. كاهش ميزان انسولين نيز يكى از يافته هاى شايع در افرادى است كه بيش از صد سال عمر مى كنند. ضمناً در اين گروه افراد ميزان صدمات DNA سلولى كه هنگام تقسيم سلولى رخ مى دهد كاهش يافته بود. دانشمندان معتقدند عوامل اجتماعى و اقتصادى و محيط زيست نقش مهمى در طول عمر انسان دارد و چاق بودن ۵ تا ۱۰ سال از طول عمر فرد را مى كاهد.
تعداد بازدید: ۱۴۱۴