زیتون ، آثار ضد سرطان زیتون

زیتون خاصیت ضد سرطانی دارد. تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد، در پوست زیتون ، ماده ای موسوم به اسید ماس لی نیك وجود دارد كه در جلوگیری از تكثیر سلول های سرطانی موثر است. محققان با بررسی تاثیر این ماده بر رشد سلول های سرطانی روده بزرگ دریافتند : اسید ماس لی نیك maslinic ، باعث توقف رشد و از بین رفتن سلول های سرطانی روده بزرگ می شود. میزان این اسید، در پوست روغنی زیتون حدود 80 درصد است.
تعداد بازدید: ۱۳۷۱