پيرگوشي

مردان بيشتر از زنان دچار پيرگوشي مي شوند پيرگوشي يک افت شنوايي تدريجي است که با افزايش سن اتفاق مي افتد و در واقع يک نوع معمول از کم شنوايي حسي عصبي ( نوعي اختلال شنوايي که به دنبال اختلال در حلزون يا عصب شنوايي رخ مي دهد ) بوده که منجر به اختلال شنوايي دائم مي شود و اغلب مردم به وجود آن آگاه نيستند . × قرار گرفتن در معرض سر و صدا ( صداي ناخواسته مثل صداي بوق خودروها ) يکي از دلاليل پيرگوشي است . افرادي که سالها در معرض سر و صدا قرار مي گيرند معمولاً دچار پيرگوشي مي شوند . × افزايش سن × بالا رفتن فشار خون × استرس زياد × برخي داروها × حتي عوامل ارثي باعث پيرگوشي مي شوند . علائم پيرگوشي : پيرگوشي نشانه هايي دارد : · دشواري در تشخيص اصوات به ويژه اصوات زير مثل حرف ( س ) يکي از اين نشانه هاست. · در افراد پيرگوش فهم مکالمات مشکل است . به خصوص وقتي سرو صداي زمينه اي وجود دارد . ضمن اينکه افراد پيرگوش صداي مردها را بهتر از زنان مي شوند . البته افت شنوايي معمولاً دوطرفه است و ممکن است با وزوز در يک يا دو گوش همراه باشد . · يکي ديگر از نشانه ها ممکن است سرگيجه باشد . · افراد مبتلا به پيرگوشي معمولاً عنوان مي کنند که گفتار را مي شنوند ولي در فهميدن آن مشکل دارند . البته همه نشانه هاي بالا توانايي هاي فرد را کاهش مي دهد روي کيفيت زندگي وي تأثير مي گذارد . تحقيقات اخير در ايران نشان مي دهد که پيرگوشي نسبت به گذشته با سرعت بيشتر و در سنين کمتري اتفاق مي افتد و اين در حالي است که ميليون ها نفر از مردم به افت شنوايي شان اهميت نمي دهند . چه بسا دليل افسردگي ، انزوا ، ترس ، اضطراب و عصبانيت آنها برخاسته از همين مشکل باشد . بنابراين اگر احساس کم شنوايي مي کنيد بهتر است براي ارزيابي ميزان افت شنوايي تان به يک اوديولوژيست مراجعه کنيد . مفيدترين کاري که يک شنوايي شناس مي تواند براي افراد با مشکل پيرگوشي انجام دهد سمعک ها و برنامه هاي توانبخشي است . از جمله برنامه هاي توانبخشي براي اين افراد مشاوره ، تجويز سمعک ، تجويز وسايل کمک شنيداري و مهارتهاي افزايش ارتباط است . برنامه هاي توانبخشي سبب برقراري ارتباط بهتر و در نهايت بالابردن کيفيت زندگي براي افراد مبتلا به پيرگوشي مي شود .
تعداد بازدید: ۲۴۳۴