روغن ماهی به بيماران سرطانی کمک می کند .

تحقيقات تازه نشان داده است که مصرف قرص های مکمل روغن ماهی می تواند کيفيت زندگی برخی از بيماران سرطانی را به طور چشمگيری بهبود بخشد. پژوهشگران بريتانيايی می گويند که روغن ماهی ممکن است بتواند از کاهش شديد آب و وزن بدن (cachexia)، که در برخی از انواع سرطان های پيشرفته رخ می دهد، جلوگيری کند. کاهش آب و وزن بدن به دليل تاثير منفی که بر سوخت و ساز وهمچنين اشتها می گذارد، باعث بيماری های مضاعف در بدن بيمار سرطانی و سرعت مرگ او می شود. محققان در مقاله ای، که در نشريه "گات" (Gut) به چاپ رسانده اند، می گويند قرص مکمل روغن ماهی ممکن است بتواند روند کاهش وزن را متوقف کند. پروفسور کوين فيرون و همکارانش در بيمارستان سلطنتی ادينبورگ، 200 بيمار مبتلا به سرطان لوزالمعده را، که بيش از ساير بيماران از کاهش وزن و آب بدن متاثر بودند، مورد مطالعه قرار دادند. بيماران به دو گروه تقسيم شدند. از 105 نفر از آنها خواسته شد يک محلول غذايی مکمل، حاوی مقادير زيادی از پروتئين و کالری بنوشند. در حالی که 95 بيمار گروه دوم همان رژيم غذايی را دنبال می کردند اما به آنها اسيد های چرب ضروری اومگا 3 و ويتامين های ای و سی هم داده شد. اسيدهای چرب اومگا 3 در ماهی های روغنی مانند ماهی آزاد و شاه ماهی يافت می شود. به هر دو گروه از بيماران گفته شد برای هشت هفته هر روز دو ليوان از اين مايع را بنوشند. در مورد گروه دوم اين وعده روزانه شامل 2.2 گرم اومگا 3 بود. پيش از آغاز تحقيقات، بيماران به طور متوسط 17 درصد از وزن بدن خود را از دست داده بودند و وزن آنها هر ماه سه کيلوگرم کاهش می يافت. در پايان اين تحقيقات، روند کاهش وزن در کليه بيماران متوقف شده بود. اين در حالی بوده است که همه بيماران طبق قراری که با آنها گذاشته شده بود دو ليوان مکمل غذايی را در روز مصرف نکرده بودند، بلکه به طور متوسط 1.5 ليوان از اين مکمل مصرف کرده بودند. تحليل های بيشتر نشان داد بيمارانی که وعده روزانه را تقريبا به طور کامل نوشيده بودند بيش از ديگران وزن اضافه کردند. با اين حال اين مساله تنها در مورد بيمارانی صادق بود که وعده روزانه آنها شامل اسيدهای چرب اومگا 3 می شد. درحالی که طول عمر اين بيماران بيش از افراد گروه اول نبود اما کيفيت زندگی آنها بهتر شد. دانشمندان اذعان کردند که به مطالعات مفصل تری در اين زمينه نياز است اما افزودند که يافته ها حاکی از آن است که در بيماران سرطانی از روغن ماهی می توان برای معالجه کاهش آب و وزن بدن استفاده کرد.
تعداد بازدید: ۱۴۴۸