آرامش به بهبود سخت‌ترين بيماري‌ها كمك مي‌كند

دانشمندان سالهاست مي‌دانند درصورتي كه بيماران سرطاني نتوانند با استرس ناشي از بيمار شدن برخورد كنند، سرطان در آنها سريعتر از افرادي كه آرامش خود را حفظ مي‌كنند، پيشرفت مي‌كند. به گزارش فيزورگ پزشكان براي مقابله با اين پديده درمانهايي را ارائه مي كنند كه مي‌تواند به بيماران سرطاني كمك كنند تا استرس خود را كنترل كنند دانشمندان اين فرضيه را مطرح كردند كه تسكين استرس مي‌تواند ناشي از افزايش بتا اندورفين پپتيد(‪ ) BEP‬يا همان هورمون احساس خوب در مغز باشد كه در جريان ورزش، گفت و گوي مطلوب و جنبه‌هاي بسيار ديگري از زندگي كه به انسان شادي مي‌دهد،ترشح مي‌شود. بر اساس فرضيه محققان دانشگاه راتجرز، ‪ BEP‬كه توسط نورون‌ها توليد مي شود نه تنها حس خوبي را در فرد ايجاد مي‌كند بلكه در تنظيم واكنش استرس و عملكرد ايمني مهاركننده رشد و گسترش تومورها نيز نقش دارد. نتايج اين تحقيقات در نشريه مجموعه مقالات فرهنگستان ملي علوم آمريكا منتشر شده است. دكتر ديپاك كي. ساركار و همكارانش با انجام آزمايش‌هايي نشان دادند كه سازوكارهاي فيزيكي از اين فرضيه پشتيباني مي‌كند. ساركار مجري طرح و استاد علوم جانوري و مدير برنامه غدد درون ريز در دانشكده محيط زيست و علوم زيستي دانشگاه راتجرز گفت يافته‌هاي ما نويد بخش ارائه درمانهايي براي بهبود عملكرد ايمني است. تحقيق پيشين نشان داده است كه ميزان بسيار كم و يا غيرفعال نورون‌هاي ‪BEP‬ با بروز بيماري‌هاي مختلفي ارتباط دارد. بعنوان مثال تعداد كم نورون‌هاي توليدكننده ‪ BEP‬در مغز بيماران مبتلا به افسردگي و شيزوفرني مشاهده شد. همچنين نورون‌هايي كه ميزان بسيار كمي ‪BEP‬ توليد مي‌كنند در بسياري از افراد چاق يافت شد. در هر دوي اين موارد بيماران، بيشتر به عفونت و سرطان مبتلا شدند. دانشمندان روتگرز براي آزمودن فرضيه نقش ‪ BEP‬در مهار رشد و پيشرفت تومور، سلول‌هاي بنيادي عصبي را با استفاده از مواد شيميايي خاصي به نورون‌هاي توليدكننده ‪ BEP‬تبديل و سپس آنها را به مغز موش‌هاي زنده تزريق كردند. پژوهشگران رشد تومورها را در موشهايي كه براي ابتلا به سرطان پروستات مهندسي ژنتيك شده بودند بررسي كردند. محققان مي‌گويند نورون‌هاي ‪ BEP‬با افزايش فعاليت انواعي از سلول‌هاي ايمني خاص و كاهش التهاب، سيستم ايمني را بهبود بخشيدند. اين نورون‌ها موش‌ها را در ‪ ۹۰‬درصد موارد از ابتلا به سرطان پروستات نيز محافظت كردند. ساركار با ابراز خوشبيني از اينكه اين تحقيقات مي‌تواند براي درمان انسان بكار گرفته شود گفت به جاي پيوند سلول، افزايش ‪ BEP‬با استفاده از راهكارهاي شيميايي را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
تعداد بازدید: ۱۳۷۷