ژن درماني ، درمان ناشنوايي مادرزادي به كمك ژن درماني

دانشمندان آمريكا به كمك ژن درماني موفق به بازگرداندن قدرت شنوايي در افراد ناشنوا شده‌اند. اين دانشمندان به روشي براي احياي ژن‌ها در بافت معيوب در گوش داخلي انسان دست يافته‌اند. دكتر جفري هولت، استاديار نظام بهداشتي دانشگاه ويرجينيا و دستياران وي ژني را موسوم به "KCNQ4" مورد هدف قرار دادند كه اين ژن وقتي در شرايط بيمارگونه دچار جهش ژنتيكي شود، مي‌تواند عامل بروز ناشنوايي وراثتي باشد. اين محققان به كمك مهندسي ژنتيك، شكل سالم اين ژن را توليده كرده و يك سيستم تحويل ژن درماني ايجاد كردند كه مي‌تواند ژن KCNQ4 را به سلولهاي موي انسان در گوش داخلي بيماران ناشنوا منتقل كند. هولت گفت: نتايج آزمايشات ما نشان مي‌دهد كه شناساگرهاي ژن درماني در بافت گوش داخلي انسان موثر هستند و اين گام بسيار مهمي براي پيشرفت است. ما اميدواريم كه با كمك اين روش روزي به درمان قطعي ناشنوايي مادرزادي و وراثتي دست پيدا كنيم. نتايج اين تحقيق در مجله ژن درماني به چاپ رسيده است.
تعداد بازدید: ۲۳۶۷