سرطان , کشف ژن مقابله کننده با سرطان

محققان دانشگاه Dundee می گویند یک قدم به کشف علت مقابله بدن برخی افراد با سرطان نزدیکتر شده اند. به گزارش شبکه BBC ، محققان دریافته اند افرادی که حامل واریان خاصی از یک ژن هستند کمتر احتمالدارد به سرطان ریه مبتلا شوند. همچنین در این مطالعه مشخص شده این ژن می تواند برای شکستن یک پروتئین عامل سرطان سریع تر و موثرتر عمل کند. براساس این گزارش همه افراد ژن تغییر نیافته CYP1B1 رادارند درحالیکه کمتر از 10 درصد افراد حامل شکل تغییر یافته آن هستند. دراین گروه شکسته شدن نوعی پروتئین خطرناک سه برابر سریعتر صورت می گیرد. داشتن سطوح کمتر این پروتئین به منزله احتمال کمتر ابتلا به سرطان است. تحقیقات نشان داده است سطوح این پروتئین در سلولها بسته به نوع ژن CYP1B1 متفاوت است. علت این است که برخی اشکال پروتئین CYP1B1 سریعتر توسط آنزیم های سلولی شکسته می شوند و این به نوبه خود منجر به تفاوت متابولیسم مواد سرطان زا در بدن افراد شده و باعث می شود آسیب پذیری و حساسیت افراد نسبت به سرطان متفاوت باشد. محققان امیدوارند یافته های فوق به یافتن روشهای جدید درمان سرطان بیانجامد.
تعداد بازدید: ۱۵۰۱