زيتون , کشف خاصیت مسکن در روغن زيتون

از تحقيقاتی که در آمريکا صورت گرفته چنين برمی آيد که نوع مرغوب روغن زيتون دارای يک ماده شيميايی طبيعی است که مانند يک داروی مسکن کار می کند. نتيجه اين تحقيقات حاکی از اين است که ۵۰ گرم روغن زيتون فرآوری نشده، معادل يک دهم يک دوز داروی ايبوپروفن، اثر دارد. نشريه "نيچر" به نقل از تيمی از پژوهشگران در فلوريدا می نويسد ماده ای که در روغن زيتون وجود دارد يعنی" اولئوکانتال" مانند يک داروی ضد التهاب موثر است. اين پژوهشگران می گويند در حالی که اين ماده تا آن حد قوی نيست که برای تسکين سر درد از آن استفاده شود، ولی نشان دهنده منافع رژيم های غذايی کشورهای حوزه دريای مديترانه است. ماده موثر مورد بحث که مقدار آن در زيتون تازه، بيشتر است مانند ايبيوپروفن و ساير داروهای ضد التهاب در فعاليت آنزيم هايی که موجب التهاب و تورم می شوند تاثير می گذارد. عارضه التهاب به عوامل مختلف از جمله بيماری قلبی و سرطان ارتباط داده شده است. پل برسلين، يکی از تهيه کنندگان گزارش، می گويد: "رژيم غذايی کشورهای حوزه دريای مديترانه که روغن زيتون يکی از مواد اصلی آن است از مدتها قبل برای سلامتی انسان مفيد تشخيص داده شده بود، از جمله در کاهش خطر سکته مغزی، بيماری های قلبی، سرطان پستان، سرطان ريه و برخی از انواع فراموشی. منافع مشابهی به داروهای ضد استرويد و ضد التهاب مانند آسپرين و ايبيوپروفن، نسبت داده شده. پژوهشگران هنگامی متوجه خاصيت های تازه روغن زيتون شدند که ديدند روغن زيتون فرآوری نشده به همان شيوه ايبيوپروفن، موجب ناراحتی در قسمت عقب گلو می شود. کلر ويليامسون يک متخصص تغذيه در انجمن تغذيه بريتانيا، می گويد روغن زيتون دارای رشته خواصی است که ضد اکسيدان بودن از آنجمله است ولی اين که بگوييم روغن زيتون اثر دارويی دارد، موضوعی است که به تحقيقات بيشتری نيازمند است. کلر ويليامسون ياد آور می شود که مقدار چربی روغن زيتون زياد است و تنها در حد اعتدال بايد مصرف شود.
تعداد بازدید: ۱۵۴۴