قهوه و افزايش بيمارى‏هاى قلبى‏

بررسى‏ها نشان مى‏دهد نوشيدن زياد قهوه نمى‏تواند بيمارى‏هاى قلبى‏را افزايش دهد. به گزارش نشريه cirulation محققان معتقدند، نوشيدن زياد قهوه سبب تمايل افراد به‏سيگار كشيدن و مشروبات الكلى مى شود و اين عامل سبب افزايش‏خطرات قلبى خواهد شد. طى آزمايشاتى بر روى گروهى از زنان ومردان كه روزانه بيش از 6فنجان قهوه مى‏نوشيدند مشخص شد نيمى از زنان و 30 درصد مردان‏بيشتر به سيگار كشيدن و مصرف مشروبات الكلى تمايل پيدا مى‏كنند وكمتر به ورزش كردن مى‏پردازند. البته اين پژوهش‏ها به اين معنا نيست كه نوشيدن زياد قهوه ضررى درپى‏نخواهد داشت و افرادى كه آنزيم‏هاى كبد آن‏ها كند فعاليت مى‏كند،در صورت نوشيدن زياد قهوه خطرات قلبى در آن‏ها افزايش مى‏يابد.
تعداد بازدید: ۱۴۸۱