چروك صورت

چـروك صورت : بوجود آمدن شيارهاي عـرضي در پيشاني و شيارهاي طـولي در بين دو ابرو و نيز شيارهاي كنار چشم ها و دهان و بر روي گونه ها. علل بوجود آورنده چروك: در ايجاد چروك صورت علتهاي گوناگوني وجود دارد. مسئول نگه داشتن قوام پوست كلاژن داخل درمي ميباشد; حال به هر علتي در روند كلاژن سازي اختلالي بوجود آيد مي تواند باعث چروك پوست گردد. با افزايش سن كلاژن سازي دچار وقفه ميگردد و افراد با سنين بالا پوستي افتاده دارند..اختلالات ارثي در توليد كلاژن در بيماران سندرم مارفان و سندرم اهلر دانلس از اين جمله اند در اين بيماران پوست بعلت نقص در كلاژن سازي دچار افتادگي زود رس ميگردد. علاوه بر كلاژن سازي علتهاي ديگري نيز در ايجاد چروك پوست دخيلند از جمله : افزايش قـدرت عـضلاني زير پوست ميباشـد; افراد عـصبي و اخـمو بعـلت اسـتفاده زياد از عضلات صورت دچار اين حالت ميشوند و با افزايش قدرت اين عضلات چروك زود رس پيدا ميكنند. افرادي كه قـبلا" چاق بوده ولي دچار لاغري ميشوند بعلت از دست دادن چربي زير پوستي دچار افتادگي پوست ميشوند و چروك بوجود ميآيد. افراد سيگاري بعلت از دست دادن چربي زير پوستي ( عدم تغذيه مناسب و كاهش اشتها ) و همچنين نقص در كلاژن سازي و علتهاي گوناگون ديگر دچار چروك زود رس ميشوند. پوسـتهاي خشـك نسـبت به پوسـتهاي چـرب زودتر دچـار چروك ميشوند كه ميتواند به دليل علت زمينه اي پوست خشك باشد ( عدم نگهداري آب در پوست به دلايل سرشتي ). علتهاي ديگري نيز وجود دارد كه از حوصله اين بحث خارج ميباشد. براي پيشـگيري در ايجاد چروك بايد عـوامل ايجاد كننده آن را از بين برد از جمله : تغـذيه مناسب - عدم مصرف مواد مخدر و دخانيات - اعصاب آرام و غيرو. روشهاي متنوعي براي از بين بردن چروك صورت وجود دارد: 1) مصرف كرمهاي مرطوب كننده تا حدودي ميتوانند چروكهاي ريز را بطور موقت از بين ببرند. 2) انجام پيلينگ : چه بصـورت تدريجـي با مصـرف كـرمهاي حـاوي AHA با درصـدهاي پائين و چه به صـورت پيلينگ در مطــب با داروهاي پيلينگ با درصــد بالا. با اين روشــها تحريك كلاژن سازي صورت ميگيرد. 3) انجام ليزر با انواع گوناگون ليزر(تحريك كلاژن سازي) 4) جديد ترين روش براي از بين بردن چروك صورت تزريق آمپول رقيق شده و غيرسمي شده ســم ميكــروب بوتيليسم ( botox ) در داخــل عـضلات پوســت صـورت. با اين روش عضلات صورت را فلج يا ضعيف ميكنند و باعث از بين رفتن چروك صورت ميگردد. اين روش موقتي ميباشد و بسته به افراد از 3 ماه تا 9 ماه طول ميكشد. با تكرار تزريق اين فاصله زماني افزايش مييابد.
تعداد بازدید: ۲۸۵۷