قلب , احياى قلب به وسيله سلول‏هاى مغز استخوان!

محققان كانادايى موفق به احياى قلب به وسيله سلول‏هاى مغز استخوان‏شدند. به گزارش سرويس علمى پژوهشى ايسكانيوز، به نقل از سايت‏دانشگاهF = tms8 St='R'<>/F<>F = com10 St='B'F = tms8 St='R'<>/F<>F = com10 St='B'تعداد بازدید: ۱۴۷۵