گروه‏هاى خونى , تبديل تمامى‏گروه‏هاى خونى به O امكان‏پذير شد

دانشمندان از دستيابى به شيوه‏اى ساده براى تبديل گروه‏هاى خونى‏مختلف به گروه خونى O خبر دادند. به گزارش سرويس علمى خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، به گفته دانشمندان، دستيابى به اين شيوه بديع مى‏تواند گامى‏اساسى در رفع مشكل انتقال خون بوده و همچنين خطرات آن را نيز به حداقل برساند. دانشمندان آنزيمى را شناسايى كرده‏اند كه مى‏تواند گروه‏هاى خونى‏مختلف را به خون از گروه «O» كه به افراد با گروه‏هاى خونى‏مختلف قابل انتقال است، تبديل كند. ايده استفاده از آنزيم‏ها براى تبديل گروه‏هاى خون از مدتها پيش دنبال شده است ولى به علت ناكافى و ناسازگار بودن آنزيم‏هاى در دسترس، روش مورد بحث عملى به نظر نمى‏رسيد، اما دستيابى به آنزيم‏هاى جديد در اين طرح دانشمندان را به شدت اميدوار كرده كه در نهايت بتوانند اين ايده را محقق كنند. آنزيم جديد 100 تا هزار بار قوى تر از آنزيم‏هايى است كه پيش از اين مورد استفاده قرار مى‏گرفته‏اند. پرفسور مارتين اولسون ازبيمارستان دانشگاهى لوند سوئد كه سرپرستى تحقيقات اين طرح را برعهده داشته است، اظهار داشت: اين آنزيم‏ها تمامى‏مولكول‏هاى قندى را از سطح سلول‏هاى قرمز خون از بين مى‏برد و بدين ترتيب امكان تبديل گروه‏هاى مختلف خونى به گروه خونى Oفراهم مى‏شود. وى خاطرنشان كرد: از مزيت‏هاى اين شيوه نوين كه هزينه چندانى نيز در بر ندارد، امكان استفاده از آن در دماى معمولى و pH خنثى است كه براى سلول‏هاى خونى شرايطى كاملا مطلوب است. به گزارش ايسنا، با اجراى اين طرح هم ميزان خون موجود براى انتقال افزايش مى‏يابد و هم از انتقال گروه خون اشتباهى به بيماران جلوگيرى‏مى‏شود.
تعداد بازدید: ۱۵۳۲