سلول‌هاي بنيادي ، درمان نابينايي با سلول‌هاي بنيادي

دانشمندان انگليسي قصد دارند از سلول‌هاي بنيادي براي معالجه شكل شايعي از نابينايي استفاده كنند. در اين طرح كه انتظار مي‌رود در پنج سال آينده اولين كاربرد آزمايشي آن روي انسان‌ها انجام شود، با هدف ترميم شبكيه آسيب‌ديده چشم از سلول‌هاي به دست آمده از سلول‌هاي بنيادي ‌رويان انسان استفاده مي‌شود. اين پژوهشگران مي‌گويند استفاده از اين روش شامل يك جراحي ساده مي‌شود كه ممكن است روزي مانند عمل جراحي آب مرواريد به شيوه‌اي معمول بدل شود. آنها اعتقاد دارند كه اين روش قادر به بازگرداندن بينايي در بيشتر بيماراني است كه دچار تحليل‌رفتگي لكه زرد شبكيه به علت افزايش سن يا بيماري AMD هستند. AMD ناشي از اختلال در سلول‌هاي اپي‌تليالي رنگدانه‌دار شبكيه )RPE( است كه پوششي پشتيبان زير سلول‌هاي استوانه‌اي و مخروطي حساس به نور شبكيه تشكيل مي‌دهند. AMD علت اصلي نابينايي در ميان سالمندان است و تنها در اروپا 14 ميليون نفر به آن مبتلا هستند.‌ در اين شيوه جديد در آزمايشگاه از سلول‌هاي بنيادي براي توليد جايگزين سلول‌هاي‌ RPE استفاده مي‌شود و سپس جراحان اين تكه كوچك سلولي را كه 4تا 6 ميلي‌متر اندازه آن است دوباره به چشم باز مي‌گردانند.‌ قرار است دانشمندان كالج لندن با همكاري بيمارستان چشم مورفيلدز در لندن و دانشگاه شفيلد اين طرح را اجرا كنند.
تعداد بازدید: ۱۵۰۲