جسم‌ خارجی‌ در گوش‌

وقتي‌ يك‌ جسم‌ خارجي‌ در داخل‌ مجراي‌ گوش‌ گير مي‌افتد، ممكن‌ است‌ در اثر انسداد مجراي‌ گوش‌، كري‌ موقت‌ ايجاد شود. در برخي‌ موارد، جسم‌ خارجي‌ مي‌تواند به‌ پرده‌ صماخ‌ آسيب‌ برساند. كودكان‌ خردسال‌ به‌طور مكرر اجسامي‌ را به‌ داخل‌ گوش‌ خود فرو مي‌كنند؛ امكان‌ دارد بزرگسالان‌ پس‌ از تميز كردن‌ گوش‌، پنبه‌ را در داخل‌ آن‌ باقي‌ بگذارند. حشرات‌ مي‌توانند باپروازكردن‌يا خزيدن‌ به‌ داخل‌ گوش‌ بروند و نگراني‌ و ترس‌ ايجاد كنند. اهداف‌ پيشگيري‌ از وارد شدن‌ آسيب‌ به‌ گوش‌ خارج‌ كردن‌ حشره‌ گير افتاده‌ (اگر در حال‌ حركت‌ است‌). فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ انتقال‌ به‌ بيمارستان‌ در مواردي‌ كه‌ جسم‌ خارجي‌ در داخل‌ گوش‌گير افتاده‌ است‌. 1) شرايط‌ انتقال‌ مصدوم‌ به‌ بيمارستان‌ را در اسرع‌ وقت‌ مهياكنيد. سعي‌ نكنيد خودتان‌ اقدام‌ به‌ خارج‌ كردن‌ جسم‌ خارجي‌ گير افتاده‌ كنيد. 2) در طول‌ مسير انتقال‌ به‌ بيمارستان‌ يا در زماني‌ كه‌ منتظر ورود نيروهاي‌ امداد طبي‌ هستيد، به‌ مصدوم‌ اطمينان‌ خاطر بدهيد. احتياط‌! سعي‌ نكنيد جسم‌ خارجي‌ گير افتاده‌ در گوش‌ را خارج‌ كنيد. ممكن‌ است‌ آسيب‌ جدي‌ (به‌ گوش‌) وارد كنيد يا حتي‌ جسم‌ خارجي‌ را بيش‌ از پيش‌ به‌ داخل‌ راه‌ تنفسي‌ فرو كنيد. مورد خاص حشره در داخل گوش به مصدوم اطمينان خاطر بدهيد و از او بخواهيد كه بنشيند. با استفاده از آب ولرم، گوش را با ملايمت شستشو دهيد تا حشره به بيرون شناور شود. اگر با اين عمل حشره از گوش خارج نشد، مصدوم را به بيمارستان منتقل كنيد. منبع : http://www.iranhealers.com
تعداد بازدید: ۲۲۹۶