لوزه برداری

اثر برداشتن لوزه ها در وضعیت گوش میانی کودکانپ در یک مطالعه تصادفی کنترل شده در مورد 300 کودک بین 2- 8 سال که اندیکاسیون ادنوتانسیلکتومی داشتند ( با توجه به معیارهای پزشکی جاری ) ابتدا گروهی که عفونتهای مکرر گلو ( بیش از شش بار در سال ) و یا آپنه خواب داشتند از مطالعه کنار گذاشته شدند و بقیه به دو گروه تصادفی تقسیم شدند یک گروه آدنوتانسیلکتومی شدهند و گروه دوم فقط تحت نظر قرار گرفتند. مهمترین نتیجه محاسبه درصد درگیری گوش میانی یکطرفه یا دو طرفه براساس الگوریتم تنظیمی بود. بر همین اساس هر دو گروه کودکان در زمانهای شروع مطالعه و 3، 6، 12، 18 و 24 ماه پس از آن تحت معاینه اندوسکوپی و تمپانوتری قرار می گرفتند. که درصد گرفتاری در گوره عمل شده و عمل نشده به ترتیب 27 در مقابل 30، 16 در مقابله 25،18 در مقابل 21، 12 در مقابل 15، 17 در مقابل 15 و 14 در مقابل 10 درصد بود. جالب این بود که حتی در کودکانی که به خاطر وجود اوتیت مدیای دائمی و راجعه، افت شنوایی و یا عفونتهای تنفسی راجعه اندیکاسیون عمل پیدا کرده بودند( 111 نفر ) و عمل شدند و گروهی که در بدو ورود در معاینه اوتیت مدیا داشتند ( 28 نفر ) در طول مطالعه از نظر وقوع اوتیت مدیا تفاوتی نداشتند. نتیجه : ما نتیجه گرفتیم که در دو گروه انتخابی برای آدنوتانسیلکتومی یا آندیکاسیون های جاری طبی اعم از شکایت اوتیت مدیا یا سایر شکایات هیچگونه اثر مثبت درمانی ناشی از آدنوتانسیلکتومی در وضعیت گوش میانی مشاهده نگردید. Oumen Carry, et al Laryngoscope J. April 2005
تعداد بازدید: ۳۳۱۷