سلولهاي بنيادي ، محققان از سلولهاي بنيادي ، عروق خوني تهيه كردند

دانشمندان مي‌گويند، رگ‌هاي خوني رشد يافته از سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي در مغز استخوان بزرگسالان، به زودي جايگزين رگ‌هاي آسيب ديده قلب خواهند شد. به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس از بوفالو، در مطالعه‌اي كه در "دانشگاه بوفالو" در نيويورك انجام شد محققان سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي را كه بافت ماهيچه‌اي نرم را مي‌سازند جدا كردند و سلولها را به يك شبكه منتقل كردند كه در آنجا رشد يافته و به رگ‌هاي خوني تبديل شدند. رگ‌هاي خوني حاصله پس از پيوند به گوسفند ، به مدت پنج هفته فعاليت عادي داشتند. گروه محققان هشدار دادند رگ‌هاي خوني جديد هنوز قدرت كافي براي استفاده در قلب را ندارند، اما همان ساختار رگ‌هاي خوني عادي را دارند، حاوي چندين پروتئين سلول ماهيچه‌اي نرم هستند، رشد عادي دارند و در واكنش به تنگ‌كننده هاي رگ منقبض مي‌شوند كه اين يك عملكرد حياتي است. اين رگها، اولين رگ‌هاي خوني حاصل از مهندسي ژنتيك هستند كه هم كلاژن و هم الاستين كه وجود هر دو آنها براي استحكام و انعطاف پذيري رگ‌ها ضروري است مي‌سازند. از آنجا كه سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي هنگام پيوند به يك فرد ديگر، واكنش ايمني ايجاد نمي‌كنند، محققان اميدوارند منبع همگاني براي سلول‌هاي ماهيچه‌اي نرم تهيه كنند و رگ‌هاي خوني جديد را به يك محصول قابل استفاده براي همه بيماران تبديل نمايند. اين مطالعه در شماره اخير مجله "‪ "Cardiovascular Research‬منتشر شده است.
تعداد بازدید: ۱۵۵۳