سرطان تيروئيد، زنان را بيشتر دوست دارد

تيروئيد هورمون‌‌هايي توليد مي‌كند كه تعداد ضربان قلب بيمار، فشار خون، درجه حرارت و متابوليسم بدن را كنترل مي‌‌كند. سرطان تيروئيد وقتي ايجاد مي‌شود كه سلول‌‌هاي تيروئيد به طور غيرقابل كنترل ازدياد پيدا مي‌كنند. سرطان‌‌هاي تيروئيد شايع نيستند و در حدود يك درصد موارد سرطان‌‌هاي تشخيص داده شده را شامل مي‌شوند. سرطان تيروئيد در زنان دو برابر مردان است و شيوع آن با بالا رفتن سن بيشتر شده و پس از 50 سالگي به حد ثابتي مي‌رسد. از ديگر عوامل خطر سرطان تيروئيد، سابقه تاباندن اشعه به سر و گردن در كودكي و وجود ندول بزرگ‌تر از چهار سانتيمتر در تيروئيد است. نشانه مهم در سرطان تيروئيد، وجود يك برآمدگي (ندول) در تيروئيد است ولي اكثر سرطان‌‌هاي تيروئيد هيچ نشانه‌اي ايجاد نمي‌كنند. حدود 99 درصد ندول‌‌هاي تيروئيد سرطاني نيستند ولي سرطان تيروئيد تقريباً هميشه در درون يك ندول تيروئيد ايجاد مي‌شود. افراد جوان معمولاً ندول ندارند ولي با افزايش سن ندول در تعدادي از افراد ديده مي‌شوند. ندول‌‌هايي كه در اسكن سرد هستند، احتمال بيشتري براي بدخيمي دارند، اگر چه مقدار زيادي از ندول‌‌هاي سرد نيز خوش‌خيم مي‌باشند. از ديگر علايم سرطان تيروئيد مي‌توان به خشونت صدا و يا علايم فشاري مري و ناي مانند كوتاهي تنفس، درد گردن، درد و فشار هنگام بلعيدن و نيز بزرگي غدد لنفاوي اشاره كرد. سرطان تيروئيد خود شامل چهار نوع مختلف است كه دو نوع آن (پاپيلري و فوليكولر) در صورت درمان به موقع و مناسب در 97 درصد موارد علاج پذيرند و دو نوع ديگر آن (مدولري و آناپلاستيك) شيوع كمتري داشته و پيش آگهي بدتري نيز دارند. در واقع سرطان‌‌هاي تيروئيد عبارتند از: پاپيلري، فوليكولر، مدولري و آناپلاستيك. سرطان نوع پاپيلري، خوش‌خيم‌ترين و شايع‌ترين نوع سرطان تيروئيد است و درحدود70 تا 80 درصد موارد را شامل مي‌شود. اين تومور رشدي آهسته دارد و به غدد لنفاوي گردن منتشر ‌مي‌شود. * سرطان فوليكولر حدود 10 تا 15 درصد موارد سرطان را شامل مي‌شود. سن درگيري موارد پاپيلري بالاتر است و تمايل به انتشار از طريق عروقي خوني به مناطق دورتر مانند ‌ريه‌‌ها و استخوان‌‌ها دارد. * سرطان مدولري حدود 5 تا 10 درصد موارد سرطان تيروئيد را شامل مي‌شود و مي‌تواند سابقه خانوادگي داشته و همراه با ساير بيماري‌‌هاي غدد درون ريز ديگر باشد. * سرطان آناپلاستيك، پيشرفته‌ترين و بدخيم‌ترين نوع سرطان تيروئيد بوده، ‌ كمترين شيوع را دارد و پيش‌ آگهي آن نيز بسيار ضعيف است. در اغلب موارد بعد از انتشار بيماري تشخيص داده مي‌شود بنابراين در بيشتر موارد بيماري علاج‌پذير نيست. اين نوع سرطان افراد مسن را درگير مي‌كند. يكي ديگر از انواع ناشايع سرطان‌‌هاي تيروئيد، لنفوم‌ها هستند.. با توجه به اينكه بيشتر موارد سرطان تيروئيد تك گير بوده و با يك فاكتور خاصي همراهي ندارند، هيچ روشي براي جلوگيري از پيشرفت سرطان تيروئيد وجود ندارد و تنها معاينه كامل تيروئيد و تست‌‌هاي غربالگري در افراد با احتمال خطر بالا بايد صورت گيرد ولي راهي براي پيشگيري از سرطان تيروئيد وجود ندارد. پس از تشخيص ندول، معاينه اولين اقدام بوده و براي تعيين خوش‌خيم و بدخيم بودن آن اقداماتي از ‌جمله FNA و اسكن راديوايزوتوپ بايد صورت پذيرد. درمان سرطان‌‌هاي تيروئيد با توجه به مرحله تومور و نوع تومور، متفاوت و شامل جراحي،‌ ‌يد راديواكتيو و راديوتراپي است البته جراحي نقش اساسي را در درمان اين سرطان دارد. در مجموع، پيش آگهي سرطان‌‌هاي تيروئيد بسيار خوب است و پيش آگهي در افراد جوان هم بهتر از افراد بالاتر از 40 سال است. پيش آگهي در افراد با سن بالاتر از 40 سال و يا ندول بزرگ‌تر از چهار سانتيمتر ‌و يا نوع پاتولوژيك، بدخيم‌تر بدتر است.‌
تعداد بازدید: ۱۷۴۷