اسكيزوفرنى . استفاده از داروى جديد براى درمان اسكيزوفرنى

محققان علوم پزشكى اعلام كردند با استفاده از دارويى جديد موسوم به بيفپرونوكس موفق شده اند مبتلايان به اسكيزوفرنى را كنترل كنند. به گزارش پايگاه خبرى يورك الرت در اينترنت دكتر هربرت ملتزر و همكارانش در دانشگاه واندربيت در بررسى شش ماهه اين دارو دريافتند عارضه افزايش خطر ابتلا به سندروم متابوليك با مصرف اين دارو روى نمى‏دهد. محققان اميدوارند استفاده از داروى ياد شده با عوارض كمترى به كنترل اختلال اسكيزوفرنى بيانجامد.
تعداد بازدید: ۱۴۰۹