گرفتگی صدا

علل عضوی تغییرات صدا را اغلب با لفظ نا متعارف خشونت صدا بیان می دارند ولی ترجیحا بهتر است از لغات آفونی و گرفتگی صدا استفاده شود. آفونی در موارد بی صدایی مطلق و یا نجوای محض استفاده می گردد. د یسفونی، تغییر در کیفیت صدا را بیان می دارد. اغلب موارد آفونی نا گهانی، منشا روانی دارد. اختلالات حنجره ای می توانند به صورت گرفتگی صدای پیشرونده و تنفس صدادار استریدور ظاهر گردند ارز یابی و تشخیص آیا گرفتگی صدا دائمی است یا متناوب می باشد؟ چنانجه یک علت عضوی و ساختاری عامل زمینه ساز باشد(مانند التهاب، پولیپ، نئوپلازی یا فلج طناب صوتی)، در این صورت گرفتگی دائمی خواهد بود. در موارد غیر عضوی که شایعتر نیز هستند گرفتگی صدا به طور متناوب می باشد. آیا صدا خشک وخشن است یا ضعیف می باشد؟ ضایعات درونی طناب های صوتی اغلب باعث ایجاد صدای خشک وخشن می شوند صدای ضعیف وسرفه های با صدای خفیف(به ویژه در افراد سیگاری) می تواند نشانه فلج طناب صوتی باشد. آیا همراه با گرفتگی صدا، دیسفاژی، استریدور ویا درد یک طرفه گوش وجود دارد؟ وجود هر یک از نشانه های ذکر شده می تواند شک به وجود بد خیمی در حنجره، هیپوفارنکس یا مری را در ذهن پزشک بر انگیزد. آیا سابقه ای از عمل جراحی تیروئید،قلب یا قفسه سینه وجود دارد؟ وجود چنین سابقه ای، آسیب به عصب واگ یا عصب حنجره ای راجعه را مطرح می کند. آیا بیمار میکزدم دارد؟ هیپو تیروئیدی در موارد نادر منجر به گرفتگی صدا میشود. آیا سابقه ای از سیگارکشیدن یا فشار نامناسب به طناب های صوتی وجود دارد؟ دو مورد ذکر شده شایع ترین علل مساعد کننده ابتلا به لارنژیت مزن هستند. آیا شواهدی مبنی بر وجود بیماری تیروئیدی یا ریوی وجود دارد؟ معاینه غدد تیروئید وقفسه سینه برای رد کردن کارسینوم ضروری است. معاینه گوش، حلق وبینی چنانچه گرفتگی صدای بیمار بیش از دو هفته به طول انجامد، معاینه طنابهای صوتی از جهت رد بد خیمی لازم خواهد بود که برای رسیدن به این هدف، باید بیمار به متخصص گوش، گلو، بینی ارجاع داده شود. لارنگوسکوپ غیر مستقیم: یعنی معاینه حنجره به کمک آینه که اغلب به دلیل تحریک رفلکس گاگ کار دشواری است. لارنگوسکوپ به کمک فیبر نوری: چنانچه انجام لارنگوسکوپی غیر مستقیم ممکن نباشد، لارنگوسکوپی به کمک فیبر نوری تحت بی حسی موضعی مفید خواهد بود. برای انجام آن یک لارنگوسکوپ با قطر ۵/۳ میلی متر به عقب بینی و اوروفارنکس فرستاده می شود تا بتوان حنجره را مشاهده کرد. لارنگوسکوپ مستقیم: تحت بیهوشی عمومی انجام میشود و همان طور که مشاهده طناب های صوتی را ممکن می سازد، امکان نمونه برداری و جراحی میکروسکوپی را نیز فراهم می کند. اما بر خلاف لارنگوسکوپی غیر مستقیم و لارنگوسکوپی با فیبر نوری امکان ارزیابی تحرک طنابها را به فرد معاینه کننده نمی دهد.
تعداد بازدید: ۵۲۸۸