شكستگي‌ عمده‌ صورت ‌Facial fracture

شكستگي‌ استخوان‌هاي‌ صورت‌ معمولاً در اثر تصادفات‌ شديد روي‌ مي‌دهد. شكستگي‌هاي‌ شديد صورت‌ مي‌توانند ظاهري‌ وحشت‌انگيز داشته‌ باشند. ممكن‌ است‌ كاسه‌هاي‌ چشم‌ از شكل‌ طبيعي‌ خارج‌ شده‌ باشند و تورم‌ كلي‌، كبودي‌ و خونريزي‌ از بافت‌هاي‌ جابه‌جا شده‌ يا از بيني‌ و دهان‌ روي‌ دهد. خطر اصلي‌ در تمام‌ انواع‌ شكستگي‌هاي‌ صورت‌، انسداد راه‌ تنفسي‌ در اثر خون‌، بزاق‌ يا بافت‌هاي‌ متورم‌ و ايجاد مشكلات‌ تنفسي‌ است‌. هنگامي‌ كه‌ به‌ معاينه‌ مصدوم‌ دچار آسيب‌ صورت‌ مي‌پردازيد، به‌ دنبال‌ صدمات‌ وارد به‌ جمجمه‌، مغز يا گردن‌ بگرديد. نسبت‌ دادن‌ نادرست‌ علايم‌ شكستگي‌ صورت‌ به‌ سياه‌ شدن‌ دور چشم‌، خطري‌ است‌ كه‌ همواره‌ وجود دارد. تشخيص‌ ممكن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند: درد در اطراف‌ محل‌ آسيب‌ديده‌؛ اشكال‌ در صحبت‌ كردن‌، جويدن‌ يا بلع‌ كردن‌ در صورت‌ درگير شدن‌ فك‌. اشكال‌ در تنفس‌ تورم‌ و از ريخت‌ افتادن‌ صورت‌ كبودي‌ و يا سياهي‌ دور چشم‌ اهداف‌ باز نگاه‌ داشتن‌ راه‌ تنفسي‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ درد و تورم‌ فراهم‌ كردن‌ شرايط‌ انتقال‌ به‌ بيمارستان‌ احتياط‌! در مواردي‌ كه‌ مصدوم‌ استفراغ‌ مي‌كند يا مشكل‌ تنفسي‌ دارد، قسمت‌ پاييني‌ صورت‌ يا فك‌ پاييني‌ را باندپيچي‌ نكنيد. 1) با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. اگر مصدوم‌ هوشيار است‌، از او بخواهيد كه‌ خون‌، دندان‌ جابه‌جا شده‌ يا دندان‌هاي‌ مصنوعي‌ را از دهان‌ خود به‌ بيرون‌ بريزد. 2) يك‌ كمپرس‌ سرد را به‌طور ملايم‌ روي‌ صورت‌ مصدوم‌ قرار دهيد تا به‌ كاهش‌ درد و محدود كردن‌ تورم‌ كمك‌ كند. در صورت‌ بروز شوك‌ ، به‌ درمان‌ آن‌ بپردازيد. 3) علايم‌ حياتي‌ (سطح‌ پاسخ‌دهي‌، نبض‌ و تنفس‌) را به‌طور مرتب‌ (تا زمان‌ رسيدن‌ نيروهاي‌ امداد پزشكي‌) كنترل‌ و ثبت‌ كنيد . هشدار! اگر مصدوم‌ بي‌هوش‌ است‌، راه‌ تنفسي‌ را پاك‌ و باز كنيد. تنفس‌ را كنترل‌ كنيد و آماده‌ باشيد تا در صورت‌ لزوم‌، احياي‌ تنفسي‌ و ماساژ قفسه‌ سينه‌ را آغاز كنيد (مبحث‌ « اقدامات‌ نجات‌دهنده‌ حيات‌ » را ببينيد). با مركز اورژانس‌ تماس‌ بگيريد و آمبولانس‌ درخواست‌ كنيد. اگر مصدوم‌ نفس‌ مي‌كشد، وي‌ را در وضعيت‌ بهبود قرار دهيد طوري‌ كه‌ سمت‌ آسيب‌ديده‌ رو به‌ پايين‌ باشد تا امكان‌ تخليه‌ خون‌ و ساير مايعات‌ بدن‌ و پاك‌ ماندن‌ راه‌ تنفسي‌ وجود داشته‌ باشد. دست‌هاي‌ مصدوم‌ را از صورت‌ وي‌ دور كنيد و يك‌ بالشتك‌ نرم‌ زير سر او بگذاريد. خطر آسيب‌ گردني‌ نخاع‌) را مورد توجه‌ قرار دهيد. منبع : http://www.iranhealers.com
تعداد بازدید: ۲۶۸۱