ژنوم ، تولید مجدد ژنوم انسانهای اولیه ممکن شد

دانشمندانی که DNA انسانهای اولیه را بررسی می کنند، از امکان تولید مجدد ژنوم کامل انسانهای اولیه به رغم از بین رفتن DNA شان در گذر زمان خبر دادند. به گزارش سلامت نيوز به نقل از مهر، به گفته محققان تیم تحقیقاتی انستیتو ماکس پلانک آلمان، اکنون این امیدواری وجود دارد تا ژنوم ماموتها و خرس های ساکن در غارها باز تولید شوند. قرار است که یافته های این دانشمندان در شماره اخیر نشریه آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر شود. سال هاست که مباحث جنجالی درباره ارتباط احتمالی میان انسان های اولیه و انسان های مدرن به راه افتاده است. برخی محققان معتقدند که پس از انسانهای اولیه، انسان های امروزی حیات خود را آغاز کرده اند حال آنکه برخی نیز بر این باورند که بین این دو گروه، انسانهای در مرحله گذار زندگی می کرده اند. بر اساس گزارش واشنگتن پست، ارایه توالی ژنوم انسان های اولیه که حدود 30 هزار سال پیش در اروپا زندگی می کرده اند، ممکن است سرنخ هایی در این خصوص ارایه کند. به گفته محققان این انستیتو، در مطالعات مربوط به انسانهای اولیه، ماموت ها و خرس های ساکن در غارها، اکثریت DNA به دست آمده مربوط به میکروارگانیسم هایی بوده اند که پس از مرگ این حیوانات در قالب بافت هایی تجمع می کرده اند. تحقیقات این محققان به جهت اهمیتی که دارد از سوی انستیتو ملی سلامت آمریکا مورد حمایت مالی قرار گرفته است.
تعداد بازدید: ۱۶۴۶