نانوتکنولوژِی , درمان پلاک های عروقی به کمک نانوتکنولوژِی

جام جم آنلاین: یکی از مسائل مهم در استفاده از داروها چگونگی انتقال آنها در بدن است. فوماجیلین ، دارویی که مانع رشد عروق خونی جدید تغذیه کننده پلاک های آترواسکلروز می شود بوسیله گوی های کوچکی به نام نانوپارتیکل یا ریز ذرات که توسط محققان دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن مستقیما به پایه پلاک ها ایجاد شده ، مستقیما به پایه این پلاک ها فرستاده شد. به گزارش وب مد ، دکتر پاتریک وینتر استاد پزشکی درا ین دانشگاه می گوید:پیش از این گزارش کردیم که با استفاده از فن آوری ریز ذرات امکان مشاهده پلاک ها وجود دارد اما این اولین بار است که نشان داده ایم نانوپارتیکل ها قادرند دارو را به محل بیماری در موجود زنده منتقل کنند. پس از انتقال یک واحد فوماجیلین به خرگوش ، نانوپارتیکل های حاوی این دارو به میزان قابل توجهی از رشد عروق خونی جدید که پلاک ها را تغذیه می کنند ، کاستند. پلاک آترواسکلروزیس از تجمع کلسترول ، سلول های التهابی و بافت فیبروز شده در داخل سرخرگ ایجاد می شود. در صورت پاره شدن پلاک ، جریان خون به قلب ، یا مغز متوقف می گردد که این باعث حمله قلبی یا سکته مغزی می شود. پلاک ها ی در حال شکل گیری نیازمند جریان مواد غذایی ، شامل چربی ها و سلو ل ها ، هستند به طوری که ذخیره خونی خود را فراهم سازند (عروق خونی کوچکی که در دیواره عروق رشد کرده به پلاک نفوذ می کنند). در مطالعات گذشته نشان داده شده فومی جیلین داروی موثری برای توقف این روند ایجاد رگ های خونی جدید است. در صورت سوار کردن فوماجی لین بر نانوپارتیکل ها ، این دارو به محل تشکیل رگ های خونی جدید منتقل شده و آنجا می ماند. این انتقال موثر به کمک یک جزء صورت می گیرد که نانوپارتیکل ها را محکم به سلول های موجود در عروق تازه شکل گرفته متصل می کند. ریز ذرات در این محل بار خود یعنی دارو را تخلیه می کند و آن را درمحل انسداد عروق متمرکز می کند. فوماجیلین ممکن است اثرات جانبی عصبی شناختی داشته باشد و به این ترتیب در دز های بالا به مغز آسیب برساند. توانایی نانوپارتیکل ها برای تمرکز دارو در محل بیماری امکان استفاده از دز های کمتر را میسر می سازد. این یافته می تواند راهگشای یافتن راه مناسب داروهای مختلف به محل بیماری در بدن موجود زنده و کاهش اثرات جانبی آنها باشد.
تعداد بازدید: ۱۸۸۸