انار

میوه ایرانی امید جدید بیماران مبتلا به سرطان سینه دانشمندان آمریکایی در تحقیقات خود نشان دادند که میوه انار محتوی موادی است که خطر بروز سرطان سینه با پایه هورمونی را کاهش می دهند. انار یکی از میوه هایی است که خاستگاه اولیه آن ایران است و در کشورمان به وفور یافت می شود. اکنون محققان برنامه تحقیقات سرطان سینه و مرکز بیولوژی سلولهای سرطانی در کالیفرنیا کشف کردند که این میوه کاملا ایرانی سرشار از یک سری ترکیباتی به نام "الاگیتانین" است. آلاگیتانینها اثر ضد تکثیر سلولهای سرطانی دارند. این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "این مواد از تولید آنزیمهایی که هورمونهای استروژن را می سازند جلوگیری می کند. هورمونهای استروژن مسئول تکثیر سلولهای نئوپلاستیک و تشکیل تومورها هستند. این آنزیمها که آرماتیز نام دارند هورمونهای آندروژن را به استروژن تبدیل می کنند." براساس گزارش رویترز، این محققان پس از بررسی 10 ترکیب مشتق از الاگیتانینهای انار و اثرات آنها بر روی سلولها به این نتایج دست یافتند. اکنون این پژوهشگران آماده اند تا اثرات میوه انار را بر روی مدلهای حیوانی و سپس بر روی انسان آزمایش کنند. این دانشمندان امیدوارند در آینده با کمک انار به داروهای جدید ضد سرطانی در مبارزه با سرطان سینه با ریشه هورمونی دست یابند.
تعداد بازدید: ۱۲۹۱