چاقي , ارتباط چاقي با بيماري آسم

احتمال ابتلا به آسم در افرادي كه اضافه وزن دارند 50 درصد بيشتر است. محققان آمريكايي دريافته اند كه چاقي براي مبتلايان به ديابت و بيماران قلبي يك عامل خطر ساز محسوب مي شود و اكنون مي توان آسم را نيز به اين فهرست اضافه كرد. به گزارش بي بي سي متخصصان انگليسي نيز معتقدند چنين ارتباطي وجود دارد هر چند كه دلائل موجود را كافي نمي دانند. آسم راههاي هوايي كه مسير عبور اكيسژن به شش ها هستند را درگير مي سازد. زماني كه عاملي باعث تحريك آسم مي شود عضله اطراف ديواره هاي راه هاي هوايي سفت شده راه عبور هوا باريك مي شود. ديواره راههاي هوايي ملتهب شده و متورم مي گردد و سپس ترشحات و مخاط توليد مي شود. اين واكنش ها سبب مي شود راههاي هوايي باريك تر و ملتهب شده نشانه هاي آسم مانند عطسه ، سرفه ، تنگي نفس و گرفتگي قفسه سينه بروز كند. بر اساس اين مطالعه چاقي باعث نقص عملكرد ريه براي مثال كاهش حجم شش ها و افزايش ميزان اكسيژن بكار رفته به نگام تنفس مي شود اما اين به تنهايي منجر به بروز آسم نمي گردد. به هر حال به گفته سرپرست اين تحقيق بين چاقي و ابتلا به آسم ارتباط قابل قبولي وجود دارد. مطالعات ديگر نيز نشان داده اند از دست دادن وزن اضافي و رسيدن به وزن متعادل به كنترل بيماري آُم در افراد مبتلا و تاثير بهتر داروها كمك مي كند.
تعداد بازدید: ۱۶۵۸