سيستم ايمنى , تحول بزرگ در شناخت سيستم ايمنى بدن انسان‏

دانشمندان در دو گروه كارى مجزا، به‏گونه‏اى غيرمنتظره يك سيستم تنظيم‏كننده را در بدن انسان كشف كردند كه مى‏تواند كل سيستم ايمنى بدن را تحت تاثير قرار دهد. روزنامه نيويورك تايمز به نقل از دانشمندان دانشگاه كمبريج در انگليس و كمبريج در ماساچوست آمريكا گزارش داد اين شبكه تنظيم‏كننده مى‏تواند اطلاعات جديدى در مورد سيستم ايمنى بدن و چگونگى بروز گروهى از سرطانهاى غدد لنفاوى از جمله بيمارى "هوچكينز"، به دست دهد. اين شبكه، وابسته به يك عنصر ژنتيكى موسوم به" ميكرو "RNA است‏RNA. يك خويشاوند شيميايى همه‏كاره DNA است ،هرچند اين ميكروRNA ها براى تشكيل ژن‏ها بسيار كوتاه هستند ،اما مى‏توانند در فعاليت RNAهاى بسيار بلندتر كه از DNA نسخه‏بردارى شده‏اند و براى هدايت سنتز پروتئين‏ها به كار مى‏روند، مداخله كنند. بر اساس اطلاعات حاصل شده، يك ميكروRNA كه "miR-551"خوانده مى‏شود و يكى از 500 ميكروRNA است كه در طى 10 سال گذشته در پستانداران كشف شده، در سلولهاى فعال نوع‏B كه سلول‏هاى سازنده آنتى‏بادى در سيستم ايمنى و همچنين در غدد لنفاوى هستند، فراوان‏تر يافت مى‏شوند. اين دو گروه از دانشمندان، قصد داشتند از موشهايى كه ژن توليدكننده ميكرو RNA آنها حذف شده بود، گونه جديدى از موش‏ها را توليد كنند. گروه تحقيقاتى انگليسى دريافت موشهايى كه ژن‏هاى آنها دست كارى شده بود به واكسيناسيون پاسخ ندادند و سيستم ايمنى آنها تكامل نيافت. اين موش‏ها بدون‏miR-551 ، قادر نيستند پروتئين‏هاى "سيتوكين"، كه عامل ارتباط سلول‏ها با يكديگر و همچنين هماهنگ‏كننده مولفه‏هاى مختلف سيستم ايمنى است، توليد كنند. در عين حال گروه تحقيقاتى آمريكايى نيز دريافت بدون miR-551سيستم ايمنى ديگر نمى‏تواند سلول‏هاى سازنده آنتى بادى را براى حمله به مهاجمان به دقت و صحيح انتخاب كند. طبق اعلام اين گروه، دخالت miR-551 در سيستم ايمنى يك "تحول‏ كاملا جديد" است كه منجر به بازنگرى و تجديد نظر در بسيارى از امور خواهد شد. تاكنون اغلب ايمنى‏شناسان گمان مى‏كردند فاكتورهاى نسخه‏بردارى كه كار كنترل پروتئين‏هاى تنظيم كننده روشن يا خاموشى را بر عهده دارند، سيستم ايمنى را كنترل مى‏كنند. كار بر روى miR-551باب جديد را در شناخت سيستم ايمنى گشوده است اما كشف هرگونه عواقب عملى براى ايمنى شناسان هنوز بسيار زود است.
تعداد بازدید: ۱۵۲۲