گوجه فرنگى مقاومت بدن را در برابر ضايعات ناشى از اكسيداسيون DNAافزايش مى‏دهد

نتايج يك پژوهش نشان داد: گوجه فرنگى مقاومت بدن را در برابر ضايعات ناشى از اكسيداسيون DNAبالا مى برد. به گزارش ايسنا واحد علوم پزشكى تهران در ميان كاروتينوئيدهاى خوراكى، لايكوپن قويترين اثر آنتى اكسيدانى را دارد. اين ماده اساساً عامل ايجاد رنگ قرمز در برخى ميوه‏ها مانند گوجه فرنگى بوده و در برابر برخى سرطان‏ها اثر محافظتى دارد. محصولات فرآورى شده گوجه فرنگى بهترين منابع لايكوپن هستند. اگر فردى قادر به مصرف فرآورده‏هاى گوجه فرنگى نباشد مى‏تواند از منابع طبيعى ديگرى مانند زردآلو استفاده كند. طبق بررسى‏هاى دكتر مهرى اصغرپور، عضو مركز تحقيقات رفرانس ايران مصرف منظم مقادير كم فرآورده‏هاى گوجه فرنگى در بالا بردن مقاومت بدن در برابر ضايعات DNAمؤثرست. گوجه فرنگى به غير از لايكوپن تركيبات ديگرى دارد كه اثر بالقوه محافظتى دارند. در آينده اميد آن مى‏رود كه از گوجه فرنگى به عنوان يك ضدسرطان استفاده كرد.
تعداد بازدید: ۱۵۴۲