داروهای تقلبی، خطری برای سلامتی انسانها

دانشمندان خواستار اقدام فوری در سطح بين المللی برای مبارزه با تجارت فزاينده داروهای تقلبی شده اند. سرمقاله يکی از معروفترين نشريات پزشکی بريتانيا با عنوان "قتل با داروی تقلبی" به اين موضوع اختصاص يافته و در آن دانشمندان بر خطرات استفاده از اين داروها تاکيد کرده اند. يک گروه بين المللی از پژوهشگران که در راس آن "پل نيوتن" از دانشگاه آکسفورد قرار دارد، سازمانهای شبه مافيايی را عامل قتل مردم بی گناه با داروهای کاذب می داند. در بين نمونه های متعددی از داروهای تقلبی که اين گروه با آنها برخورد کرده است، قطره چشم و واکسن مننژيت ديده می شود که چيزی بيش از آب نيست و همچنين قرص ضد بارداری که از آرد گندم درست شده است. داروی تقلبی در کشورهای درحال توسعه بر طبق يافته های پژوهشگران، گسترش ساخت داروی تقلبی در کشورهای درحال توسعه از ساير نقاط بيشتر است. محققان در پنج کشور آسيای جنوب شرقی نمونه های متعددی از داروهای تقلبی يافته اند. پل نيوتن می گويد: " يک سوم از تمام داروهای ضد مالاريا ("آرتيسيونت") که در آسيای جنوب شرقی خريداری کرديم، تقلبی بود و حاوی هيچيک از مواد دارويی که بايد باشد نبود." به باور سازمان بهداشت جهانی ده درصد از داروهايی که در بازارهای جهان به فروش می رسد تقلبی است. پل نيوتن و همکارانش، از سازمان بهداشت جهانی می خواهند که در جلسه ماه سپتامبر اين سازمان به اين موضوع رسيدگی شود. لامبرت راگو، از مسئولان سازمان بهداشت جهانی می گويد محققان در مورد جدی بودن اين مسئله مبالغه نکرده اند. لامبرت راگو می گويد: " داروهای تقلبی باعث مرگ مردم می شود. موارد بسيار زيادی گزارش شده است که واکسنها حاوی ماده دارويی نبوده و در واقع مردم نسبت به بيماری ها مصون نشده اند." آقای راگو در گفتگويی با بی بی سی گفت تقلب در داروها به تجارتی بزرگ در سراسر جهان تبديل شده است. او ادامه می دهد که داروهای تقلبی غالبا در مقادير بزرگ و در يک کشور توليد و سپس به کشور ديگری فروخته می شود. سازمان بهداشت جهانی خواستار همکاری بيشتر بين توليدکنندگان دارو و مقامات کمرگ برای مبارزه با اين تجارت غيرقانونی شده
تعداد بازدید: ۱۶۶۷