واكسيناسيون درمان يكى از بدخيم ترين تومورهاى مغزى كشف شد

دانشمندان دو مركز سرطان معتبر در آمريكا واقع در هوستون و دورهام‏واكسنى ساختند كه مى‏تواند رشد يكى از بدخيم ترين تومورهاى مغزى‏را مهار و ياكند، كند. به گزارش خبرگزارى مهر، گليوبلاستوما مالتى فرم بدخيم ترين تومور مغزى‏است كه در عرض يكسال انسان را از پا درمى‏آورد. اين تومور با سرعت رشد بسيار بالا و قدرت انتشار به ساير بافت‏هاى بدن درمردان 50 تا 70 سال شيوع بسيار بالايى دارد. روش‏هاى محدود درمان اين تومورتأثيرى در افزايش طول عمر و بهبودى بيماران ندارد. واكسنى با هدف قرار دادن نوعى پروتئين كه در 30 درصد از اين نوع تومورهاوجود دارد از رشد سلول‏هاى سرطانى پيشگيرى مى‏كند. اين واكسن كه عليه پروتئين كه فاكتور رشد اپيدرمى نوع 3 ساخته مى‏شود باتحريك سيستم ايمنى باعث مهار و يا كندى رشد سلول‏هاى سرطانى مى‏شود. به‏اين ترتيب زمان پيشرفت بيمارى تا 70 درصد كند مى‏شود و طول عمر بيماران‏افزايش مى‏يابد. اين نوع ايمنى درمانى‏با امكان توليد انبوه و بدون دستكارى‏شديد سيستم ايمنى به طور اختصاصى تنها سلول‏هاى بيمار را هدف قرار مى‏دهد.
تعداد بازدید: ۱۳۰۰