تيروئيد ، استفاده از سلول هاي خوني در درمان سرطان تيروئيد

يافته هاي جديد پزشكان نشان مي دهد، نوعي تركيب مولكولي جديد كه از سلول هاي خوني گرفته مي شود، با كوچك كردن تومورهاي سرطاني از رشد سرطان تيروئيد در افراد مبتلا جلوگيري مي كند. به گزارش سلامت نیوزبه نقل از پايگاه خبري سانيس ديلي، پژوهشگران دانشگاه شيكاگو موفق شدند تا با استفاده از يك روش شيميايي جديد و ساخت تركيبي ملكولي موسوم به آگزيتينيب گامي بزرگ در زمينه درمان سرطان تيروئيد بردارند. بنابر اين گزارش، يافته هاي جديد اين پزشكان نشان مي دهد كه مصرف داروهاي مشتق شده از اين تركيب شيميايي مولكولي در مدت 3 ماه به ميزان 30 درصد از رشد تومورهاي حاد سرطاني جلوگيري مي كند و در برخي موارد باعث كوچك شدن تومورها مي شود، همچنين در مورد سرطان هاي نرمال تيروئيد آن را در يك مرحله ثابت و پايدار نگه مي دارد. همچنين به گفته دكتر كوهن استاديار پزشكي دانشگاه شيكاگو، آگزيتينيب يك مولكول طراحي شده بسيار كوچك است كه از خون گرفته مي شود و وظيفه آن جلوگيري از رشد تومورهاي سرطاني تيروئيد است و در واقع براي مقابله با تومورهاي سرطاني از طرف سلول هاي خوني حمايت مي شود. اين گزارش حاكي است، پزشكان با استفاده از اين تركيب يك شاخص موسوم به VEGF كه بيانگر ميزان رشد تومورهاي سرزاني پس از مصرف داروهاي جديد است، تعريف كرده اند كه از روي آن مي توانند افراد سرطاني را معالجه كنند. بنابراين گزارش، آزمايش هاي انجام شده براي تست تاثير اين داروي جديد بر روي 60 نفر داوطلب صورت گرفته است كه فقط اين تركيب بر روي 10 نفر يعني 17 درصد هيچ تاثيري بر رشد تومورهاي سرطاني نداشت و اين مطلب باعث انجام تحقيقات بيشتري در اين زمينه شده است. همچنين به گفته پزشكان اين تيم پژوهشي اگر چه آزمايش اين تركيب جديد تا حدودي در درمان سرطان موفقيت آميز بوده است، اما نبايد از آثار جانبي آن كه شامل سردردهاي طولاني، خستگي، اسهال، اختلالات گوارشي و كاهش وزن است، غافل شد. تحقيقات انجام شده نشان مي دهد، پس از مصرف اين داروي جديد 50 درصد افراد مورد بررسي متاثر از عوارض جانبي شدند، از جمله 47 درصد اين افراد مبتلا به اسهال و 23 درصد دچار كاهش وزن و بروز آثار خستگي تقريبا در هم افراد مشاهده شده است. مطالعات آماري نشان مي دهد، مصرف اين تركيب جديد حداقل بايد به مدت 3 سال به طور آزمايشي مصرف شود تا تحقيقات و پژوهش هاي تكميلي لازم انجام شود. يادآور مي شود، انجمن سرطان آمريكا پيش بيني كرده است، در سال 2007 حدود 34 هزار مورد سرطان تيروئيد در ميان افراد بروز خواهد كرد كه در اين ميان 1500 مورد به مرگ و مير منجر خواهد شد.
تعداد بازدید: ۱۶۵۳