سلول پايه ممکن است به درمان سکته مغزی کمک کند

دانشمندان می گويند سلول های پايه از توان بالقوه برای ترميم صدماتی که در اثر سکته مغزی به بافت های مغز وارد می شود برخوردارند. گروهی از پژوهشگران در دانشگاه استانفورد آمريکا سلول های پايه استخراج شده از جنين را به مغز موش آزمايشگاهی که در اثر سکته مغزی آسيب ديده بود تزريق کردند. آنها دريافتند که سلول ها می توانند به سوی نواحی آسيب ديده حرکت کنند و به سلول هايی که معمولا در آن نواحی يافت می شود بدل شوند. اين که اين فرآيند عملا به معالجه سکته مغزی کمک می کند يا خير هنوز روشن نيست. اين تحقيقات در نشريه "اقدامات آکادمی ملی علوم" منتشر شده است. سکته مغزی باعث ايجاد يک شکاف دائمی در مغز می شود که می تواند توانايی او در سخن گفتن و حرکات عادی بدن او را مخدوش کند. دانشمندان معتقدند که بايد امکان استفاده از سلول های پايه برای پر کردن اين شکاف ها وجود داشته باشد. سلول پايه همان سلول های مادر بدن هستند که از ظرفيت بالقوه بدل شدن به کليه انواع سلول های بدن برخوردارند. دکتر گری استاينبرگ، سرپرست اين رشته تحقيقات گفت: "ما نمی گوييم که می توانيم بيماران را فورا معالجه کنيم، اما گام بزرگی به جلو برداشته ايم که خوشبينی زايدالوصفی برای استفاده از اين سلول ها در ما ايجاد کرده است." زمانی که سلول های پايه به محلی در نزديکی ناحيه صدمه ديده در اثر سکته مغزی تزريق شد، سلول ها تنها در مغز يکی از 9 موش مورد آزمايش زنده ماندند. علت اين است که خون به محل صدمه ديده نمی رسد تا سلول ها را زنده نگاه دارد. با اين حال وقتی سلول های پايه چند ميليمتر آن طرفتر به مغز تزريق شدند، زنده ماندند و به اندازه 2/1 ميليمتر به سوی ناحيه صدمه ديده در اثر سکته حرکت کردند. درخواست کمک دکتر استاينبرگ معتقد است که علائم عصبی که سلول های صدمه ديده ارسال می کنند همچون درخواست کمک عمل می کند و خواستار امداد سلول های پيوندی می شود. گام بعدی تحقيقات، بررسی اين مساله است که آيا سلول های پايه در عمل به درمان سکته کمکی می کنند يا خير. دکتر مايکل مارس، از مرکز تحقيقات سکته مغزی در استانفورد گفت در حال حاضر راهی برای درمان بيمارانی که مغز آنها در اثر سکته آسيب ديده است وجود ندارد. او گفت: "معالجه ای مانند اين، از توانايی بالقوه عظيمی برخوردار است." سلوله پايه از بافت های بدن بزرگسالان و همچنين بافت های جنين قابل استخراج است.
تعداد بازدید: ۱۵۷۳