خونريزی‌ از بيني‌ Nosebleed , Epistaxis

خونريزي‌ از بيني‌ به‌ طور شايع‌ دراثر پاره‌ شدن‌ رگهاي‌ خوني‌ كوچك‌ در داخل‌ سوراخ‌ بيني‌ رخ‌ مي‌دهد؛ اين‌ رگها يا در اثر ضربه‌ به‌ بيني‌ و يا در نتيجه‌ عطسه‌ كردن‌، دستكاري‌ بيني‌ با انگشت‌ يا فين‌ كردن‌ پاره‌ مي‌شوند. فشار خون‌ بالا نيز مي‌تواند باعث‌ خونريزي‌ از بيني‌ شود. در صورتي‌ كه‌ خون‌ زيادي‌ از بدن‌ مصدوم‌ خارج‌ شود، خونريزي‌ از بيني‌ مي‌تواند خطرناك‌ باشد. به‌ علاوه‌ اگر خونريزي‌ به‌ دنبال‌ آسيب‌ به‌ سر رخ‌ داده‌ باشد، خون‌ مي‌تواند رقيق‌ و آبكي‌ باشد.اين‌ نشانه‌ بسيار خطرناك‌ و جدي‌ است‌ زيرا حكايت‌ از آن‌ دارد كه‌ جمجمه‌ دچار شكستگي‌ شده‌ و مايع‌ دور مغز درحال‌ نشست‌ كردن‌ است‌. اهداف‌ مهار كردن‌ خونريزي‌ باز نگه‌ داشتن‌ راه‌ تنفسي‌ 1) از مصدوم‌ بخواهيد كه‌ بنشيند. به‌ او توصيه‌ كنيد كه‌ سر خود را به‌ جلو خم‌ كند تا امكان‌ تخليه‌ خون‌ از سوراخ‌هاي‌ بيني‌ فراهم‌ شود. 2) از مصدوم‌ بخواهيد كه‌ از دهان‌ نفس‌ بكشد (اين‌ عمل‌ در حفظ‌ خونسردي‌ مصدوم‌ نيز مؤثر است‌) و قسمت‌ نرم‌ بيني‌اش‌ را فشار دهد. در صورت‌ لزوم‌، به‌ مصدوم‌ اطمينان‌ بدهيد و به‌ او كمك‌ كنيد. احتياط‌! اجازه‌ ندهيد سر مصدوم‌ به‌ عقب‌ بر گرددد؛ خون‌ ممكن‌ است‌ به‌ داخل‌ حلق‌ بريزد و سبب‌ استفراغ‌ شود. اگر خونريزي‌ متوقف‌ و سپس‌ مجدداً آغاز شد، به‌ مصدوم‌ بگوييد كه‌ دوباره‌ بيني‌ را بفشارد. اگر خونريزي‌ شديد است‌ يا در مجموع‌ بيش‌ از 30 دقيقه‌ طول‌ كشيده‌ است‌، مصدوم‌ را در وضعيت‌ درماني‌ به‌ بيمارستان‌ منتقل‌ كنيد. مورد خاص‌ كودكان‌ يك‌ كودك‌ خردسال‌ ممكن‌ است‌ در اثر خونريزي‌ از بيني‌، دچار ترس‌ شود. به‌ او اطمينان‌ خاطر بدهيد و كاسه‌اي‌ در اختيارش‌ بگذاريد تا آب‌ دهان‌ خود را داخل‌ آن‌ بريزيد. 3) به‌ مصدوم‌ بگوييد كه‌ همچنان‌ بيني‌ خود را با فشار نگه‌ دارد. به‌ او توصيه‌ كنيد كه‌ از صحبت‌ كردن‌، بلعيدن‌ آب‌ دهان‌، سرفه‌ كردن‌، بيرون‌ انداختن‌ آب‌ دهان‌ يا بالا كشيدن‌ بيني‌ (فين‌ فين‌ كردن‌) خوداري‌ كند چون‌ اين‌ كارها مي‌توانند لخته‌هاي‌ خون‌ تشكيل‌ شده‌ در بيني‌ را از جا بكنند. يك‌ قطعه‌ پارچه‌ يا دستمال‌ كاغذي‌ تميز به‌ او بدهيد تا قطرات‌ خون‌ را پاك‌ كند. 4) پس‌ از 10 دقيقه‌، به‌ مصدوم‌ بگوييد كه‌ فشار را قطع‌ كند. اگر خونريزي‌ هنوز قطع‌ نشده‌ بود، از او بخواهيد كه‌ دوباره‌ براي‌ 2 دوره‌ 10 دقيقه‌اي‌ ديگر، بيني‌ خود را فشار دهد. 5) همين‌ كه‌ خونريزي‌ متوقف‌ شد، با استفاده‌ از آب‌ ولرم‌ و در شرايطي‌ كه‌ مصدوم‌ همچنان‌ رو به‌ جلو خم‌ شده‌ باشد، اطراف‌ بيني‌ او را پاك‌ كنيد. 6) به‌ مصدوم‌ توصيه‌ كنيد كه‌ چند ساعت‌، بدون‌ حركت‌ استراحت‌ كند. به‌ او بگوييد از ورزش‌ كردن‌ و به‌ ويژه‌ فين‌ كردن‌ پرهيز كند چون‌ اين‌ كارها، لخته‌هاي‌ تشكيل‌ شده‌ را از جا مي‌كنند. منبع : http://www.iranhealers.com
تعداد بازدید: ۲۶۸۲