فشار خون ، سردی هوا و سرما،فشار خون را افزایش می دهند

افت دما در زمستان باعث افزایش فشار خون به خصوص در افراد میانسال می شود. توجه به تغییر فشار خون با توجه به تغییر فصول ، سالها مورد توجه بود ه است. اما این تاثیر تاکنون در جامعه میانسال به دقت بررسی نشده بود. در حالیکه مطالعات جدید نشان می دهد که فشار خون این افراد به طور موثری در فصول مختلف تغییر می کند. سرعت افزایش فشار خون از 8/23 % در تابستان به 4/33% در زمستان ارتقا می یابد. این افزایش فشار در هر دو نوع فشار خون سیستولیک و دیاستولیک ملاحظه شده است و افراد میانسال و سالخورده بیشتر از بقیه افراد مستعد این تغییر فشار هستند. علت این ارتباط هنوز به درستی مشخص نشده است. از نظر محققان شاید هوای سرد، بر سیستم اعصاب سمپاتیک تاثیر داشته و باعث ترشح هورمون کاتکولامین می شود که همین هورمون در افزایش فشار خون ، سرعت ضربان قلب و کاهش پاسخ دهی رگ های خونی موثر است. شاید این یافته بتواند توضیحی راجع به افزایش شیوع بعضی بیماری ها و مرگ ناشی از سکته، آنوریسم، پارگی رگ های خونی در فصول مختلف را توجیه کند و البته پیشگیری لازم در برابر افزایش فشار خون و بروز عوارض ناشی از آن توصیه کند.
تعداد بازدید: ۱۶۸۴