آلرژی , رابطه بروز آلرژى‏ها بر اثر تماس با دود سيگار

نتايج يك تحقيق جديد نشان مى دهد وجود دود سيگار در هوا موجب مى‏شود شدت حساسيت افزايش پيدا كند. به نوشته پايگاه اينترنتى يورك الرت دود سيگارى كه به علت سيگار كشيدن ديگران در هوا پراكنده مى شود مى تواند شدت آلرژى را در بيماران مبتلا به اين دسته از بيمارى ها در حد قابل توجهى افزايش دهد به گفته محققان يك توضيح براى علت به وجودآوردن اين وضع آن است كه دود سيگار موجود در محيط با عوامل حساسيت زاى موجود در محيط تعامل مى كند و موجب مى‏شود تا شدت واكنش داستگاه ايمنى بدن افزايش پيدا كند در بررسى جديد زمانى كه محققان بيماران مبتلا به آلرژى را در معرض دود سيگار قرار دادند دريافتند پادتن‏هاى مرتبط با حساسيت در آنان چند برابر بيشتر از ديگران است و علاوه بر اين مقدار مواد آزاد شده از سلول‏هاى ايمنى بدن كه از شاخص‏هاى حساسيت است حدود سه برابر بيشتر از مقادير مواد ياد شده در ترشحات بينى بيماران اندازه گيرى شده بود به گفته محققان دود سيگار در هر حال پيامدهاى خود را براى بدن دارد و اين موضوع كه خود فرد سيگارى باشد يا در معرض دود سيگار ديگران قرار بگيرد تفاوتى ايجاد نمى‏كند.
تعداد بازدید: ۲۴۵۹