استرس , نقش استرس درافزايش مصرف غذا

در يک مطالعه 29 مرد و 34 زن 18 تا 45 سال مورد بررسي قرار گرفتند و به 3 گروه تقسيم شدند و از آنها درخواست شد به حل مسائل رياضي و هندسه مشغول شوند. در گروه اول، يک بلندگو نزديک آنها گذاشته شد، که صداي بسيار بلندي توليد مي‌کرد، به حدي که آنها به‌سختي مي‌توانستند مسائل رياضي را حل کنند و البته اعضاي اين گروه با آن که کليد کنترل صدا در دسترس آنها بود، به هيچ وجه قادر نبودند صدا را قطع کنند و بايد آن را تحمل مي‌کردند. در گروه دوم، همه شرايط مثل گروه اول بود، با اين تفاوت که اعضاي اين گروه اصلا نمي‌دانستند کليد قطع و کنترل صدا کجاست و براي گروه سوم اصلا صدايي پخش نمي‌شد. بعد از اتمام حل مسائل رياضي از افراد درخواست شد براي 12 دقيقه در اتاقک‌هايي بنشينند و قبل از شروع مرحله بعدي تنقلاتي مثل چيپس، شکلات، ژله، پفک و غيره را ميل کنند. بررسي‌ها نشان داد افراد گروه اول از همه بيشتر تنقلات خوردند و در اين ميان، زنها بسيار بيشتر از مردها پرخوري کرده بودند. محققان معتقدند افراد براي پرت کردن ذهن خود از حالاتي که باعث خستگي و استرس شده، به خوردن روي مي‌آورند و اين مسأله در زنان بسيار بيشتر است که گمان مي‌رود به دليل آسيب‌پذيرتر بودن و حساستر بودن آنها باشد.
تعداد بازدید: ۱۶۵۹