ام آر آی ، MRI برای تشخیص سکته مغزی بهتر است .

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد تکنیک تصویر برداری با رزونانس مغناطیسی یا همان ام.آر.آی در مقایسه با اسکن توموگرافی برای تشخیص سکته مغزی از حساسیت بیشتری برخوردار است. به گزارش ساینس دیلی این یافته خبر خوبی برای بیماران است و نشان می دهد تقریبا 25 درصد بیماران سکته مغزی که در سه ساعت اول وقوع سکته مغزی به بیمارستان مراجعه می کنند علامت مشخصی از آسیب مغزی ندارند. به عبارت دیگر با انجام اقدامات لازم جهت باز کردن عروق مسدود شده ، می توان از صدمه مغزی در بسیاری زا بیماران سکته مغزی جلوگیری کرد. براساس این مطالعه حساسیت ام.آر.آی برای تشخیص سکته مغزی ایسکمیک پنج برابر توموگرافی کامپیوتری (اسکن) است. به این ترتیب ام.آر.آی باید به عنوان تکنیک ارجح جهت تشخیص بیماران سکته مغزی حاد مورد استفاده قرار گیرد.
تعداد بازدید: ۲۱۴۵