گريه کردن براي بدن مفيد است

هنگاميکه فرد دچار استرس هيجاني مي شود مغز و بدن شروع به توليد ترکيبات شيميايي و هورمون هاي خاص مي کنند که گريه باعث مي شود اين ترکيبات شيميايي زايد که نيازي به آنها نيست از بدن خارج شوند. به گزارش سلامت نيوزبه نقل از پايگاه خبري آبزرور گريه باعث مي شواد مواد سمي که در پي استرس در بدن تجمع مي کنند از بدن دفع شود، اشک ها نيز سطح منگز بدن را کاهش مي دهند، همچنين بر روي خلق و خو تاثير مستقيم دارند. بنابراين گزارش غلظت منگز اشک 30 برابر بيشتر از منگنز موجود در خون است گريه مانند ادرار و تعريق باعث حذف مواد سمي و زائد بدن و آزادسازي آندورفين ها در خون و بهبود خلق و خو و تسکين درد مي شوند. اين گزارش مي افزايد: انسان پس از گريه کردن از لحاظ جسمي و رواني احساس بهتري پيدا مي کند.
تعداد بازدید: ۱۵۸۱