آلودگي هوا Air Pollution

در بسياري از مراکز صنعتي دنيا ، دوره هايي از آلودگي هواي شديد و فاجعه آفرين روي داده است ، که هر يک با افزايش مرگ و مير در افراد بسيار مسن و بسيار کم سن و سال و افراد مبتلا به بيماري قلبي ريوي مزمن همراه بوده اند . چشمگيرترين اين حوادث ، ايجاد مه دود در لندن سال ۱۹۵۲ ميلادي بوده است که در آن به دنبال دوره ۵ روزه سرماي شديد و مه ، دود متراکم بيش از ۴۰۰۰ مرگ در طول دو هفته روي داده است . موارد مشابه ديگري نيز در ايالات متحده آمريکا روي داده اند . تمامي اين دوره هاي آلودگي هوا ، با سرما و عدم تحرک هوا همراه بوده اند و بيماراني که دچار بيماري قلبي ريوي زمينه اي بوده اند . دچار شديدترين درگيري شده اند . در دوره هاي آلودگي هوا ، علاوه بر اين که بر ميزان مرگ و مير افزوده ميشود ، تعداد زيادي از افراد به سبب شکايات قلبي ريوي نيازمند مراقبت طبي مي شوند . بسياري از مطالعات اپيدميولوژيک مربوط به تفاوت هاي بين المللي و منطقه اي در شيوع بيماريهاي مزمن تنفسي ، اين مسئله را مطرح مي کند که در اوايل و ميانه قرن بيستم ، تماس طولاني مدت با آلودگي هوا با افزايش بيماريهاي مزمن ريوي همراه بوده است . آلوده کننده هاي هوا ممکن است از منابع بي حرکت توليد شوند ( مجتمع هاي صنعتي ) و يا از منابع متحرک بوجود آيند ( اتومبيل ها ) به دنبال انتشار ممکن است در نتيجه واکنش هاي شيميائي ، آلوده کننده ها تغيير پيدا کنند . به عنوان مثال : مواد احياء کننده نظير دي اکسيد سولفور مي توانند در هوا واکنش دهند و سولفات هاي اسيدي و قطرات تنفسي ايجاد کنند که پيش ساز باران اسيدي هستند و مي توانند مسافت هاي طولاني در اتمسفر جابجا شوند . مواد اکسيدان نظير اکسيدهاي نيتروژن و اکسيدان هايي که از اگزوز اتومبيل خارج مي شوند ، مي توانند با نور خورشيد واکنش دهند و اوزون توليد کنند . مشکلات تنفسي در ابتداي دوره کودکي با تماس مزمن با سطوح افزايش يافته سولفيت و ذرات قابل استننشاق همراهي دارد . بر اساس مطالعات انجام شده در افرادي که بطور دراز مدت در شهرهايي با آلودگي هوايي بالا زندگي مي کنند . ميزان مرگ و مير و ناتواني ناشي از اختلالات قلبي ، تنفسي بيشتر است . آلودگي هوا در داخل خانه علاوه بر آلودگي محيط که افراد را تحت تأثير قرار مي دهد . آلودگي در محيط منزل نيز مزيد بر علت مي شود . به نکات زير توجه بفرمائيد . ۱ )‌بر اساس مطالعات انجام شده در کودکان والدين سيگاري ، بيماري هاي تنفسي شايعتر بوده ،‌احتمال اختلال در عملکرد ريوي آنها بيشتر است . از اين رو سيگار کشيدن منفعل اهميت مي يابد. بر اساس مطالعات انجام شده به نظر مي رسد که احتمال کانسر ريه ، بيماري قلبي و بيماري ريوي در بيماراني که به طور منفعل با دود سيگار سروکار دارند ، افزايش مي يابند . به کمک اندازه گيري کوتينين خون ( متابوليت نيکوتين ) فرد غيرسيگاري که با يک فرد سيگاري زندگي مي کند ، مشخص شده است که فرد غيرسيگاري با ۱٪ از دود تنباکوي فرد سيگاري تماس پيدا مي کند . ۲ ) از جمله ديگر مواردي که در داخل خانه فرد مي تواند با آن تماس داشته باشد و ايجاد آلرژي و آسم کند عبارتند از : آنتي ژنهاي سوسک مايت هاي موجود در گرد و غبار
تعداد بازدید: ۱۵۷۳