گازگرفتگی‌ توسط‌ حيوانات‌

گاز گرفتگي‌هاي‌ ناشي‌ از دندان‌هاي‌ نوك‌ تيز مي‌توانند سوراخ‌هاي‌ عميقي‌ ايجاد كنند كه‌ مي‌توانند ميكروب‌ها را در نواحي‌ عمقي‌ بافت‌ها واردكنند. گاز گرفتگي‌هاي‌ انساني‌، بافت‌ را له‌ نيز مي‌كنند. مشت‌ زدن‌ به‌ دندان‌هاي‌ يك‌ فرد با دست‌ برهنه‌ مي‌تواند باعث‌ گاز گرفتگي‌ شود. هر نوع‌ گاز گرفتگي‌ كه‌ سد دفاعي‌ پوست‌ را بشكند، به‌ خاطر خطر عفونت‌ نيازمند كمك‌هاي‌ اوليه‌ و توجه‌ طبي‌ فوري‌ است‌. جدي‌ترين‌ خطر عفونت‌ مربوط‌ به‌ هاري‌ است‌ كه‌ عفونت‌ ويروسي‌ بالقوه‌ كشنده‌ دستگاه‌ عصبي‌ است‌. ويروس‌ در بزاق‌ حيوانات‌ دچار عفونت‌ حمل‌ مي‌شود. در صورت‌ گاز گرفتگي‌ توسط‌ حيوانات‌ وحشي‌ كه‌ خطر هاري‌ بيشتر است‌، فرد حادثه‌ ديده‌ بايد تزريق‌ ضد هاري‌ دريافت‌ كند. كزاز نيز يك‌ خطر احتمالي‌ پس‌ از هر نوع‌ گاز گرفتگي‌ حيواني‌ است‌. احتمالاً تنها خطر اندكي‌ براي‌ انتقال‌ ويروس‌هاي‌ هپاتيت‌ B و C از طريق‌ گاز گرفتگي‌ انساني‌ (و حتي‌ خطر كمتري‌ براي‌ انتقال‌ ويروس‌ ايدز) وجود دارد. البته‌ در صورتي‌ كه‌ نگران‌ هستيد، بايد به‌ پزشك‌ مراجعه‌ كنيد. اهداف‌ كنترل‌ خونريزي‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ خطر عفونت‌ هم‌ در فرد حادثه‌ ديده‌ و هم‌ در خودتان‌ درخواست‌ كمك‌ پزشكي‌ (در صورت‌ لزوم‌) 1) در صورت‌ در دسترس‌ بودن‌، دستكش‌هاي‌ يكبار مصرف‌ بپوشيد. زخم‌ گاز گرفتگي‌ را به‌ دقت‌ با صابون‌ و آب‌ گرم‌ بشوييد تا خطر عفونت‌ را به‌ حداقل‌ برسانيد. 2) با سواب‌هاي‌ گازدار آهسته‌ آهسته‌ خشك‌ كنيد و با پانسمان‌ چسب‌دار (چسب‌ زخم‌) يا پوشش‌ استريل‌ كوچك‌ بپوشانيد. 3) اگر زخم‌ بزرگ‌ يا عمقي‌ باشد، شرايط‌ انتقال‌ فرد حادثه‌ ديده‌ را به‌ بيمارستان‌ فراهم‌ كنيد. هشدار! در صورت‌ شك‌ به‌ هاري‌، فوراً شرايط‌ انتقال‌ فرد حادثه‌ ديده‌ را به‌ بيمارستان‌، فراهم‌ كنيد. احتياط‌! هميشه‌ در مورد واكسيناسيون‌ بر ضد كزاز سوال‌ كنيد. در شرايط‌ زير كمك‌ پزشكي‌ درخواست‌ كنيد. فرد حادثه‌ ديده‌ هرگز واكسينه‌ نشده‌ است‌. فرد حادثه‌ ديده‌ در مورد زمان‌ يا تعداد دفعات‌ تزريقي‌ مطمئن‌ نيست‌. از آخرين‌ تزريق‌ فرد حادثه‌ ديده‌، بيش‌ از 10 سال‌ مي‌گذرد. مورد خاص‌ زخم‌ عمقي‌ در صورت‌ عمقي‌ بودن‌ زخم‌، خونريزي‌ را با وارد كردن‌ فشار مستقيم‌ و بلندكردن‌ قسمت‌ آسيب‌ ديده‌ كنترل‌ كنيد. با يك‌ بالشتك‌ نرم‌ يا پوشش‌ استريل‌ و باند، زخم‌ را در جاي‌ خود محكم‌ ببنديد تا خونريزي‌ كنترل‌ شود. شرايط‌ انتقال‌ فرد حادثه‌ ديده‌ را به‌ بيمارستان‌ فراهم‌ كنيد. توجه: پزشكي دانشي هميشه در تغيير است. در ارايه مطالب سلامتيران تلاش زيادي در جهت كامل بودن و تطابق آن با استانداردهاي روز پزشكي دنيا تا زمان انتشار صورت گرفته است. اما بدليل اينكه در علوم پزشكي وجود خطاهاي پژوهشي و تغييرات روز به روز همواره متصور است، سلامتيران مطالب ارائه شده را الزاماً كامل و عاري از خطا نمي‌داند. ارجح آن‌ است كه كاربران اين اطلاعات را قبل از بكارگيري با رجوع به پزشكان و منابع ديگر نيز تأييد نمايند منبع : http://www.iranhealers.com
تعداد بازدید: ۲۵۱۲