سرطان , شايع‌ترين سرطان ها در ایران

بر اساس تازه‌ترين نتايج برنامه ثبت سرطان در كشور، 52 درصد سرطان‌ها در مردان و حدود 48 درصد آنها در زنان ديده مي‌شود و سرطان معده از لحاظ فراواني رتبه نخست را در مردان و رتبه سوم را در بين زنان دارد. دكتر محمدعلي محققي رييس انستيتو سرطان بيمارستان امام خميني (ره) گفت:فراوان‌ترين سرطان‌ها در مردان سرطان معده و در زنان سرطان پستان است.در ضمن سرطان‌هاي ناشي از استعمال دخانيات در مردان و حتي زنان رشد شديدي داشته كه اين هشداري جدي‌است و حاكي از مصرف بي رويه و كنترل ناپذير دخانيات در همه گروه‌هاي سني بويژه در جوانان و نوجوانان است.دكتر محققي ميانگين سني بروز سرطان پستان را 49 سال دانست و افزود: اين ميانگين سني در سرطان‌ معده و مري 61 سال و در مورد سرطان روده بزرگ 55 سال است.
تعداد بازدید: ۱۳۵۶