رژيم كم كالرى و به تاخير انداختن پيرى

پژوهشگران كانادايى مى گويند كاهش كالرى دريافتى از رژيم غذايى مى تواند اثرات مضر پيرى بر عضلات را به تاخير اندازد. محققان دانشگاه كالگارى كانادا به سرپرستى دكتر راس هپل متخصص فيزيولوژى به موش هاى پير رژيم غذايى كم كالرى خوراندند و نشان دادند كه توده عضلانى و كاركرد آن در اين موش هاى پير مشابه موش هاى جوان باقى مى ماند. موش هاى پيرى كه رژيم غذايى با محدوديت كالرى يعنى داراى همان مواد مغذى رژيم غذايى معمول ولى با ۴۰ درصد كالرى كمتر مصرف كرده بودند تنها ۲۰ درصد توده عضلانى شان را از دست دادند و كاركرد عضلانى شان بدون تغيير باقى ماند، در حالى كه در موش هاى پيرى كه رژيم غذايى معمول را دريافت كرده بودند توده عضلانى به ميزان ۵۰درصد كاهش يافت و كاركرد عضلانى هم افت كرد.پژوهش هاى قبلى نشان داده بود كه كم كردن مصرف كالرى طول عمر موش ها را تا ۳۵ درصد افزايش مى دهد. البته دكتر هپل تصديق كرد كاهش ۴۰ درصد كالرى رژيم غذايى براى انسان خيلى شديد و غيرعملى است و شايد كليد حل مسئله پيرى در انسان دورى از پرخورى و ورزش كردن مداوم باشد . Earthtimes.org
تعداد بازدید: ۱۳۳۶