خواب

وقتى كه شما در خواب هستيد غالباً با شنيدن صدايى از خواب بيدار مى شويد. مشكل، بلند بودن صدا نيست بلكه ناگهانى بودن آن است. گاهى گربه اى در كنار پنجره اتاق خواب شما مشغول نزاع است، يا بوق اتومبيل همسايه شما را به ناگهان از خواب بيدار مى كند. ولى موج يك صداى مداوم اگر يك دفعه شدت پيدا نكند معمولاً مشكلى ايجاد نمى كند. گاهى اين موج صداى مداوم صداى گربه و بوق اتومبيل را مى پوشاند حتى به خواب شبانه شما نيز كمك مى كند. دكتر ديويد نوبار از مركز مشكلات بى خوابى در بالتيمور معتقد است: صداى اتاق خواب شما باعث مى شود سروصداى خارج از خانه مثل سروصدايى كه كارگران به خاطر تعميرات جاده كنار منزلتان به پا كرده اند يا صداى ضبط صوت همسايگان به گوشتان نرسد. وى مى گويد فراتر از علم روانپزشكى، يك موسيقى ملايم و مداوم يا صداهاى محيط پيرامون شما مثل صداى باران، صداى جير جير حشرات تابستانى مى توانند تاثير صداهاى ناگهانى را كم كنند و به خواب شبانه شما كمك كنند. علاوه بر اين اين گونه صداها گاهى در برخى افراد آرام بخش نيز هستند. صداى دستگاه تهويه هوا يا صداى وزوزى كه به طور مداوم جريان داشته باشد در اين مورد به شما كمك خواهد كرد. اگر نمى خواهيد پنكه يا دستگاه تهويه مطبوع را روشن بگذاريد، ولى صداى جيرجير، خس خس يا شرشر آب را ترجيح مى دهيد بهتر است ضبط صوتتان را روشن بگذاريد. دكتر ديويد نوبار مى گويد برخى افراد در اول شب كه مرحله اول خواب است با صداى موزيك به خواب مى روند. شما هم مى توانيد از موزيك براى خواب شبانه كمك بگيريد ولى مواظب باشيد باعث ناراحتى ديگران نشويد. پروفسور جيمز بى مس استاد روانپزشكى دانشگاه كامل مى گويد بايد از سى دى پلير يا راديويى استفاده كنيد كه مجهز به تايمر بوده و به موقع خاموش شود تا شما را وقتى كه در مرحله خواب سبك هستيد، بيدار نكند. در نهايت براى اجتناب از شنيدن صداى ناگهانى و مزاحم هنگام خواب بهتر است گوشتان را ببنديد. گوش بندهاى ساخته شده از اسفنج يا سيليكون كه بتواند بخش خارجى گوشتان را ببندد، در اين مورد به شما كمك خواهد كرد. تهيه اين گوش بندها گران نبوده و در صحبت كردن با اطرافيان خود نيز مشكلى نخواهيد داشت. آنها مى توانند صداهاى بلند را خفه كنند و باعث شوند تا به ناگهان از خواب بيدار نشويد. منبع : روزنامه شرق
تعداد بازدید: ۱۳۵۱