سرطان ، چگونگی گسترش سرطان

ابتدا تصور میشد که سرطان توسط یک سلول یا سلولهای بیمار که از تومور اولیه جدا شده و توسط جریان خون به قسمت دیگری از بدن حرکت کرده است، گسترش می یابد، اما دانشمندان امريكايي متوجه شدند که بر خلاف تصورشان، بیماری سرطان، با فرستادن ماموران خود، محل از پیش تعیین شده ای را آماده پذیرش بیماری میکند. جلوگیری از این پیام رسانی یا متوقف کردن عملیات آنها با داروهای مناسب، میتواند از انتشار سرطان جلوگیری کند و در درمان بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته، موثر باشد. پروفسور دیوید لیدن (David Lyden)، از دانشگاه کورنل (Cornell) نیویورک میگوید: ” ما درواقع داریم به مراحل اولیه مربوط به گسترش بیماری توجه میکنیم، مراحلی که قبلا از آن آگاه نبودیم. این مراحل پیچیده هستند اما ما توانستیم دری را به سوی همه اتفاقاتی که قبل از ریشه گرفتن تومور واقع میشوند، بگشاییم.
تعداد بازدید: ۱۳۲۵