سردردهای عصبی , تاثیر داروی ضدافسردگی بر سردردهای عصبی

نتایج یک مطالعه جدید انجام شده توسط محققان یونانی نشان می دهد داروی ضد افسردگی Effexor XR برای برخی بیمارانی که غالبا دچار سردردهای عصبی می شوند مفید است. به گزارش مدلاین پلاس ، یک گروه از محققان یونانی این دارو رابر بیمارانی که بیش از پنج بار در ماه دچار سردرد های عصبی می شدند بررسی کردند. 60 شرکت کننده بطور تصادفی تحت درمان با Effexor XR یا ماده بی اثر قرار گرفتند. در پایان 12 هفته آزمایش میانگین کاهش تعداد روز های سردرد درگروه دریافت کننده داروی venlafaxine درمقایسه با گروه دریافت کننده ماده بی اثر به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر بود. در مورد مجموع ساعات درد و شدت آن نیز با این درمان بهبود بیشتری مشاهده شد اما تفاوت ها از نظر آماری چندان قابل ملاحظه نبود. براساس نتایج این مطالعه کوچک درمان با venlafaxine XR بی خطر بوده و درمقایسه با ماده بی اثر منجر به کاهش روزهای وجود سردرد عصبی می شود.
تعداد بازدید: ۱۳۷۶