آلرژی غذايی

آلـــــــــرژی غذایی شرایط خاص فیزیولوژیکی است که با سیستم ایمنی بدن ارتباط دارد. تشخیص آن از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا با تشخیص صحیح و یافتن راههای کمکی و تصمیم جهت مهـــــــار و کنترل آن می توان عوارض ناشی از آلرژیهای غذایی را به حد اقل رساند. آلرژیهای غذایی شرایطی است که فرد نسبت به ترکیبات غذایی خاص مانند پروتیین ها حساسیت پیدا می کند و واکنش سیستم ایمنی بطور خفیف یا شدید خواهد بود که حتی ممکن است موجب حمله های آنافیلاکتیک شده و در نهایت منجر به مرگ شود. این حمله ها گاهی به قدری شدید است که راه عبور هوای تنفسی بسته می شود. مواد غذایی مانند بادام زمینی ، غذاهای دریایی، شیر و تخم مرغ از منابعی هستند که در کودکان موجب حساسیت بالا شده و حمله های آنافیلاکتیک در آنها ممکن است ظاهر گردد.آلرژن های غذایی آنتی ژنها، پروتیین ها یا مولکولهای بزرگ موجود در غذا هستند که سیستم ایمنی نسبت به آنها واکنش نشان می دهد. ایمونوگلوبین E نسبت به مواد خارجی واکنش نشان داده تا بدن از آنها عاری شود. علائم آلرژی غذایی به صورت عطسه، خارش، استفراغ، تهوع، سردرد، انقباض عضلات، آسم ظاهر می شود. دو نوع آلرژی غذایی وجود دارد که عبارتند از: ۱- آلرژی فوری ۲- آلرژیهای تاخیری آلرژیهای فوری بلافاصله پس از چند دقیقه ظاهر می شود و معمولا از انواع خطر ناک و شدید هستند ولی آلرژیهای تاخیری معمولا تا ۴۸ ساعت پس از صرف آلرژن های غذایی ظاهر می شوند. بیشترین ماده غذایی که آلرژی در افراد را سبب می شود پروتیین تخم مرغ و ترکیب لیزوزیم است که برخی اوقات در تهیه پنیر نیز از آن استفاده می شود و حتی روی برچسب های غذایی نیز نوشته نمیشود. تشخیص آلرژی تشخیص را می توان با دو روش پزشکی و تغذیه ای انجام داد: ۱- آزمایش تشخیص پزشکی: آزمایش پوست که با خراشیدن آن و تماس عصاره ای غذا و بررسی میزان حساسیت آن با تظاهر دانه های قرمز رنگ تشخیص داده می شود. آزمایش رادیوآلرژو سوربنت یا ( RAST) با استفاده از نمونه خون انجام می شود. هر دو آزمایش ممکن است با خطای نسبی روبرو باشد و باید با نظر پزشک انجام شود. ۲- آزمایش های تشخیص تغذیه یی: گرفتن تاریخچه مناسب از داشتن سابقه آلرژی غذایی در گذشته حدود ۲ تا ۴ هفته قبل ویا در بین افراد خانواده از میان انواع مختلف غذا و نوشابه ضروری است. حذف رژیم غذایی: با حذف غذاها عامل آلرژن غذایی شناخته می شود. این رژیم غذایی برای ۱ تا ۲ هفته بطول می انجامد. ابتدا با یک رژیم غذایی بسیار سا ده و محدود که آلرژن های غذایی حذف شده است، شروع می شود و به ترتیب هر یک از غذاها جداگانه برای 2 تا 3 روز داده شده و حساسیت آن بررسی می گردد و با بروز علائم نسبت به هر یک از غذاها، آلرژن یا ماده آلرژی زا شناخته می شود. درمان آلرژی های غذایی: حذف ماده غذایی آلرژی زا پس از تشخیص وادامه یک رژیم غذایی کافی و متناسب با نیازها برای درمان آن استفاده می شود. آموزش ارزش بسیار زیادی در درمان آلرژی غذایی دارد. دانش تغذیه ی فرد نسبت به ماده غذایی آلرژن و یا منابع غذایی که در فرایند آن ممکن است حاوی ماده غذایی آلرژن باشد اهمیت بسزایی دارد. خواندن برچسب های غذایی در انتخاب منابع غذایی بسیار مهم است، زیرا با اطلاع از ترکیبات آن میتوان آلرژن ها را جستجو کرد و با مصرف غذای مناسب ایمنی لازم تامین شود.
تعداد بازدید: ۵۳۸۶