بيني مولكولي كه بوي بيماري را استشمام مي‌كند!

دانشمندان از ساخت نانوبيني براي رديابي سلول‌هاي ناسالم خبر دادند يك گروه از دانشمندان دانشگاه ماساچوست آمرست موفق به طراحي نوعي نانو بيني شده‌اند كه مي‌تواند سلولهاي بيمار و ناسالم را بو كشيده و رديابي كند. اين دانشمندان يك بيني مولكولي ساخته‌اند كه در آن از حسگرهاي نانوذره‌يي براي بوكشيدن و رديابي پروتئين‌ها استفاده شده است. اين حسگرها كه قابل تعليم ديدن براي شناسايي انواع گسترده‌اي از پروتئين ها هستند، در نهايت مي‌توانند به عنوان ابزاري براي تشخيص بيماري‌هايي چون سرطان از راه بو كشيدن پروتئين‌هاي توليد شده توسط سلولهاي ناسالم و بيمار مورد استفاده قرار گيرند. در اين پژوهش چندين دانشمند به سرپرستي ونيسنت روتلو، شيميدان دانشگاه ماساچوست امرست و يووو بونز از موسسه فن‌آوري جورجيا همكاري داشته اند و نتايج آن در مجله نيچر نانوتكنولوژي منتشر شده است. هدف از انجام اين مطالعات ساخت حسگري است كه مانند سگهاي ردياب سرطان عمل مي‌كند.
تعداد بازدید: ۱۳۶۷