دلایل سرطانزا بودن آلودگی هوا

 بروز سرطان ناشی از آلودگی هوا تنها منحصر به تنگی نفس و سرگیجه نیست زیرا افزایش آلودگی هوا با ایجاد تغییراتی در ژنها در دراز مدت می تواند منجر به بروز و شیوع سرطان شود.
به گزارش سلامت نیوز دکتر محمد اسماعیل اکبری در گفتگو با مهر، سرطان را سومین عامل مرگ و میر در کشور نام برد و افزود: علل بروز این بیماری روز به روز در حال تزاید است به گونه ای که طبق تحقیقات سازمان ملل در10 سال آینده تعداد مبتلایان به این بیماری به دو برابر میزان فعلی می رسد. بروز این بیماری ناشی از آلودگیها وابسته به ژن است.

 بروز بیماری سرطان ناشی از افزایش آلودگی هوا تنها منحصر به تنگی نفس و سرگیجه , زمانی که آلودگی هوا افزایش می یابد، این آلودگی ها بر روی سلولها می نشیند که عکس العمل سلولها را در پی دارد. این امر سبب تغییرات سلولی می شود که به دنبال آن تحریکاتی در ژنها و سلول پروتئینی P53 ایجاد می شود.

 پروتئین P53 به پروتئین "توموری" نیز معروف است : این پروتئین وظیفه تنظیم کننده چرخه سلولی را بر عهده دارد و در موجودات پر سلولی که سلولها توانایی تقسیم را دارند مانع از تکثیر بی رویه سلولها می شوند. به عبارت دیگر یک نگهدارنده ژنوم از جهشها محسوب می شوند.

این تغییرات در دراز مدت می تواند منجر به بروز سرطان در انسانها شود یادآور شد: کوچکترین تغییر در سلولها باعث بروز و شیوع سرطانها می شود که آلودگی هوا می تواند یکی از این عوامل بروز این بیماری در جوامع باشد.

زمان انتشار: (7 سال قبل)
*