آخرين آمار ايدز در كشور اعلام شد

 آخرين آمار موارد ثبت شده HIV/AIDS تا پايان سال 1388 در كشور 20 هزار و 975 نفر اعلام شد.به گزارش خبرگزاري فارس بر اساس آمار جمع‌آوري شده از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور، تا تاريخ اول فروردين امسال در مجموع 20975 نفر افراد مبتلا به HIV/AIDS در كشور شناسايي شده‌اند كه 92.6 درصد آنان را مردان و 7.4 درصد را زنان تشكيل مي‌دهند.
بنابراين گزارش تاكنون 2307 نفر مبتلا به ايدز شناسايي شده و 3624 نفر از افراد مبتلا فوت كرده‌اند. 38.3 درصد از مبتلايان به HIV در گروه سني 34-25 سال قرار دارند كه بالاترين نسبت در بين گروه‌هاي سني را به خود اختصاص مي‌دهند.
علل ابتلا به HIV در بين كل مواردي كه از سال 1365 تاكنون در كشور به ثبت رسيده‌اند به ترتيب، تزريق با وسايل مشترك در مصرف كنندگان مواد (69.8 درصد)، رابطه جنسي (8.9 درصد)، دريافت خون و فرآورده‌هاي خوني (1.2 درصد) و انتقال از مادر به كودك (0.6 درصد) بوده است. راه انتقال در 19.5 درصد از اين گروه نامشخص مانده است.
در مقايسه اين آمار با مواردي كه ابتلا آنان در سال 1388 گزارش شده است، اعتياد تزريقي 70.5 درصد، برقراري روابط جنسي 17.9 درصد و انتقال از مادر مبتلا به كودك 1.7 درصد را تشكيل داده است. در 9.9 درصد از موارد شناسايي شده در اين سال راه انتقال نامشخص بوده و هيچ مورد جديد ابتلا از راه خون و فرآورده‌هاي خوني گزارش نشده است.

زمان انتشار: (7 سال قبل)
*