خطر بروز عفونت گوش در كودكان بعلت آلودگي هوا

هرچند آلودگي هوا به تنهايي سبب بروز عفونت گوش نمي‌شود اما در تشديد احتمال بروز آن توام با ساير فاكتورهاي تحريك كننده، نقش دارد و همين امر به والدين انگيزه مي‌دهد كه به مناطقي كه هواي سالم‌تري دارند، نقل مكان كنند.

سلامت نیوز: پزشكان كانادايي هشدار دادند: نوزادان و خردسالاني كه در شرايط آلودگي هوا بويژه در مناطق شهري زندگي مي‌كنند بيشتر در معرض ابتلا به عفونت گوش مياني هستند.

اين پزشكان تاكيد كردند: كودكاني كه هواي سالم و تميزتر را نفس مي‌كشند، كمتر با خطر ابتلا به اين عفونت مواجه هستند.

اين يافته كه در مجله همه‌گيرشناسي به چاپ رسيده نشان مي‌دهد: هرچند آلودگي هوا به تنهايي سبب بروز عفونت گوش نمي‌شود اما در تشديد احتمال بروز آن توام با ساير فاكتورهاي تحريك كننده، نقش دارد و همين امر به والدين انگيزه مي‌دهد كه به مناطقي كه هواي سالم‌تري دارند، نقل مكان كنند.

به گزارش خبرگزاري رويترز، عفونت گوش مياني در كودكان معمولا شايع است و خردسالان زير دو سال بيشتر در معرض ابتلا به اين عفونت هستند. اين عفونت اغلب عامل ويروسي يا باكتريايي دارد و معمولا پس از يك سرماخوردگي، گلو درد يا ديگر بيماريهاي مربوط قسمت فوقاني دستگاه تنفسي بروز مي‌كند.


بر اساس اين بررسي‌ها، آلودگي هوا مي‌تواند در افزايش احتمال ابتلاي كودكان خردسال به اين عفونت نقش داشته باشد. براي مثال تماس با دود سيگار در محيط زندگي، يكي از فاكتورهاي موثر در تشديد بروز عفونت گوش در كودكان است.


زمان انتشار: (7 سال قبل)
*