نوبت دهی اینترنتی

برای گرفتن نوبت در روزهای زوج با مطب تماس گرفته شود.
تا اطلاع ثانوی امکان ثبت نوبت اینترنی نمی باشد.

 

 

 

با تشکر   
مطب دکتر رزم پا

در حال ارسال درخواست
در حال ارسال درخواست تعیین وقت...